Wijziging wettelijke regeling vakantiedagen

Op 26 mei 2011 heeft de tweede kamer een wetsvoorstel aangenomen waarmee de wettelijke vakantiedagenregeling wordt gewijzigd. Uitspraken van het Europese Hof van Justitie (in de zaken BECTU en Schultz-Hoff e.a.) maakten duidelijk dat de Nederlandse wetgeving niet in overeenstemming was met de Europese richtlijn. Het regime voor de opbouw van vakantieaanspraak was in Nederland verschillend voor arbeidsgeschikte en arbeidsongeschikte (zieke) werknemers.

In bovengenoemde uitspraken is door het Hof van Justitie bepaald dat alle werknemers een recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon hebben Deze uitspraken verzetten zich tegen een nationale regeling die de opbouw van minimaal voorgeschreven vakantiedagen afhankelijk stelt van de voorwaarde dat daadwerkelijk arbeid is verricht. Aangezien de Nederlandse regeling een dergelijke voorwaarde stelde moest deze veranderd worden zodat de vakantieopbouw gelijk is voor zieke en niet-zieke werknemers.

Naast het gelijkstellen van arbeidsgeschikte en zieke werknemers als het gaat om het opbouwen van vakantiedagen zijn er nog andere wijzigingen in het vakantiedagenstelsel doorgevoerd. Vakantiedagen zullen nu in plaats van 5 jaar nog 6 maanden geldig zijn. De dagen moeten dus een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd opgenomen worden. De korte vervaltermijn moet er voor gaan zorgen dat, zowel zieke als niet zieke werknemers, de vakantiedagen daadwerkelijk en tijdig opnemen zodat zij gebruikt worden waar zij voor bedoeld zijn, namelijk het uitrusten van de werknemer. Daarnaast is het zo niet mogelijk dat er voor de werknemer een groot financieel nadeel ontstaat door de volledige vakantiedagen opbouw van een zieke werknemer.

De wijziging gaat alleen gelden voor de wettelijk verplichte vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband zijn dit 20 dagen (4 maal een werkweek). De bovenwettelijke vakantiedagen blijven onder de oude regeling vallen en zijn gedurende 5 jaar na het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd op te nemen.

Voor zowel werkgever als werknemer is het aldus van belang de vakantiedagen opbouw regeling goed in de gaten te houden.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met het beoordelen van arbeidsrechtelijke vraagstukken en zijn u graag van dienst. U kunt met een vraag altijd kosteloos contact opnemen met ons kantoor. U kunt ons daarvoor bellen op 030 252 35 20.