Kinderalimentatie

Kan kinderalimentatie worden vastgesteld voor de ouder waar de kinderen niet hun hoofdverblijf hebben? Deze vraag wordt beantwoord in de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 17 december 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:9829).

In het kader van de echtscheiding is bepaald dat de minderjarige kinderen van partijen hun hoofdverblijf hebben bij de moeder. De zorg voor de kinderen is 50-50 verdeeld; de kinderen verblijven dus evenveel tijd bij hun vader als bij hun moeder. De man verzoekt vervolgens te bepalen dat de vrouw aan de man een bijdrage betaalt in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Anders gezegd, hij wil kinderalimentatie van de vrouw ontvangen. De vrouw verweert zich hiertegen door te stellen dat:

“ 2.2 (…) nu de minderjarigen hoofdverblijfplaats bij haar hebben, de man niet bijdraagt in de kosten van de kinderen, zodat het verzoek van de man tot vaststelling van een door de vrouw te betalen kinderbijdrage dient te worden afgewezen. Dit is door de man betwist.

2.3. Naar het oordeel van de rechtbank miskent de vrouw hiermee dat de man in het kader van de zorgregeling ook kosten maakt voor de minderjarigen, zoals kosten voor huisvesting en de dagelijkse zorg voor de minderjarigen. Gelet hierop zal de rechtbank aan de hand van de behoefte en draagkracht van partijen inhoudelijk beoordelen of een kinderbijdrage vastgesteld dient te worden. “

Kortom, ook de ouder bij wie de kinderen niet hun hoofdverblijf hebben, kan aanspraak maken op een bijdrage van de andere ouder in de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).