Advocaat Appartementsrecht

Bent u eigenaar van een appartementsrecht? En zoekt u een advocaat?

TEAM Advocaten , gevestigd in Utrecht en Den Bosch, kan u bijstaan als u in conflict komt met bijvoorbeeld uw buren, de Vereniging van Eigenaren (de VvE) of de gemeente.

Veel voorkomende geschillen betreffen de onderhoudskosten van het appartementencomplex, de maandelijkse bijdrage aan de VvE en overlast binnen de VvE.

Het appartementsrecht is een zeer specifiek rechtsgebied, maar heeft onder andere te maken met vele (fatale) termijnen waar u bedacht op dient te zijn. Deze combinatie maakt deskundige bijstand van belang.

Een voorbeeld van een belangrijke termijn is de termijn waarbinnen u vernietiging in dient te roepen van een besluit van de vergadering. Deze termijn is een maand nadat u kennis hebt genomen, danwel hebt kunnen nemen, van het betreffende vergaderbesluit. Binnen deze maand dient u een verzoekschrift bij de rechtbank te hebben ingediend. Dit verzoekschrift dient alle argumenten te bevatten waarom u niet met het besluit eens bent. Indien u een dag te laat deze vernietiging in roept, staat het betreffende besluit onherroepelijk vast.

Gezien deze korte termijn en de vele regels die gelden in het appartementsrecht is het van belang een gespecialiseerd advocaat in de arm te nemen. Er dient immers snel, goed en volledig gehandeld te worden.

ATM Advocaten beschikt onder andere over deze zeer specifieke kennis. Uiteraard is het mogelijk vrijblijvend contact op te nemen om een eerste inschatting te maken over uw rechten en plichten binnen de VvE.