Ontslag Advocaat / het vonnis

Als ontslag advocaat is belangrijk om te weten hoe rechters tot een vonnis komen.

In dat kader heeft ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Beleidsonderzoek en advies onderzoek laten doen dat inzicht geeft in de uitkomsten van ontslag procedures via de rechter (zowel de ontbindingen als het kennelijk onredelijk ontslag) en de belangrijkste overwegingen die rechters in de uitspraak hanteren. Met betrekking tot ontslag zaken was weinig informatie bekend over de ontslag gronden en uitkomsten van de procedures, of de belangrijkste overwegingen van de rechter. Het onderzoek omvat uitspraken uit de periode 2003-2008 en geeft inzicht in de wijze waarop rechters tot een vonnis komen.

Het rapport over het onderzoek is kan in PDF worden gedownload op:
http://docs.minszw.nl/pdf/135/2009/135_2009_1_24637.pdf

Bron: actualiteiten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 28 september 2009