Ontslag Advocaten

Wat kunnen wij als ontslagadvocaten – of beter gezegd: uw ontslag advocaat – nu precies voor u doen?

Bij wijze van voorbeeld het volgende.

Ongeacht of u werkgever of werknemer bent, geldt in beide gevallen dat een ontslag meestal staat of valt met de dossier opbouw. Kan de werkgever aantonen dat de werknemer meermaals is gewaarschuwd voor het hem verweten gedrag? Kan de werknemer aantonen dat hij meermaals bij werkgever heeft verzocht om ondersteuning? En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Bij de opbouw van een ontslag dossier, of nu juist de opbouw van een ’tegen dossier’ helpen wij u graag als ontslag advocaat.

Nog twee voorbeelden. Bij het een ontslag op staande voet is van het grootste belang dat de werknemer precies en bovendien onmiddellijk te horen krijgt om welke reden, of redenen, hij wordt ontslagen. Deze redenen kunnen naderhand niet meer worden aangevuld. Maar wat nu indien u meerdere reden hebt voor het ontslag, terwijl altijd de kans bestaat dat u daarvan maar enkele kunt bewijzen. Hoe moet de ontslagbrief er dan uitzien? Of het geval dat de werkgever een wel zeer ernstig vermoeden heeft dat de werknemer zich schuldig heft gemaakt aan een dringende reden voor ontslag op staande voet (bijvoorbeeld diefstal) maar nog even niets kan bewijzen omdat daarvoor nader onderzoek nodig is. Moet hij de werknemer dan toch nog toelaten op zijn arbeidsplaats?

Al deze, maar ook alle andere vragen op arbeidsrechtelijk terrein, kunnen wij als ontslag advocaten Utrecht en ontslag advocaten Dordrecht beantwoorden.

En dat doen wij graag als uw ontslag advocaat!

Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen.

ATM Advocaten heeft de juiste ontslag advocaat voor zowel werkgevers als werknemers.