Ontslag op staande voet aanvechten / ontslag en arbeidsrecht advocaat

Wilt u uw ontslag op staande voet aanvechten? Of nu juist als werkgever een werknemer op staande voet ontslaan? Als ontslag advocaat hebben wij vaak te maken met ontslag op staande voet en kunnen u daarbij op deskundige wijze terzijde staan.

Een voorbeeld van toen het mis ging bij een ontslag op staande voet (of beter gezegd: het ontslag op staande voet geen stand hield) is de volgende zaak.

Nadat de werkgever al tweemaal had gewaarschuwd dat bij een volgende overtreding van het bedrijfsreglement ontslag op staande voet zal volgen overtrad de werknemer het reglement opnieuw en werd hij een week later op staande voet ontslagen. De kantonrechter Utrecht oordeelt op 16 januari 2008 dat het ontslag op staande voet niet onverwijld gegeven is op grond van het volgende.

In het bedrijfsreglement van de werkgever stond – onder meer – dat tijdens werktijd bedrijfskleding gedragen moet worden en zichtbare piercings niet zijn toegestaan.  Nadat de werknemer deze regels meermaals had overtreden heeft de werkgever tweemaal (per aangetekende brief) laten weten dat bij een volgende overtreding ontslag op staande voet zou volgen. Maar ook daarna , op 20 maart 2007, verscheen de werknemer weer in “gewone” kleding op het werk. Om die reden volgde acht dagen later – op 28 maart 2007 – ontslag op staande voet. Werknemer heeft daarna een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet en daarbij een loonvordering ingesteld. Aan deze vordering werd door de werknemer (onder meer) ten grondslag gelegd dat het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven (artikel 7: 677 lid 1 BW). Een ontslag op staande voet moet volgens dit artikel direct (onverwijld) worden gegeven nadat de dringen reden voor het ontslag op staande voet bekend is geworden. Desalniettemin heeft de werkgever – mits hij voortvarend te werk gaat – voordat hij overgaat tot het geven van ontslag op staande voet nog wel even de tijd voor het horen van de werknemer, voor nader onderzoek, voor intern overleg en voor het inwinnen van juridisch advies. Ook mag met het geven van het ontslag op staande voet worden gewacht op de persoon die tot het geven van een dergelijk ontslag bevoegd is.

In deze zaak werd door de werkgever aangevoerd dat hij voor dat hij zou overgaan tot het geven van ontslag op staande voet tijd nodig had voor (onder meer) het inwinnen van juridisch advies. De kantonrechter wees dat verweer af. Dit omdat de werkgever eerder al twee aangetekende brieven had verzonden waarin het ontslag op  staande voet werd aangekondigd voor het geval werknemer de bedrijfsregels opnieuw zou overtreden. De werkgever had aldus vóórdat dat de overtreding zich voordeed ruim de tijd had gehad om zich omtrent het ontslag op staande voet juridisch advies te laten adviseren. Die advisering omtrent een ontslag op staande voet was nu dus niet meer nodig, volgens de kantonrechter. De kantonrechter oordeelde om die reden dat het ontslag op staande voet aldus niet onverwijld – en daarom niet rechtsgeldig – was gegeven en wees de loonvordering van de werknemer daarbij toe.

Wij als ontslag advocaat (beter gezegd: ontslag advocaten), gevestigd in zowel Utrecht en Den Bosch, zijn specialist in ontslag, ook in ontslag op staande voet en adviseren u als ontslag advocaat graag omtrent de bij ontslag op slag op staande voet in acht te nemen regels.

Wilt u als werkgever een werknemer op staande voet ontslaan,of wilt u als werknemer nu juist het gegeven ontslag op staande voet aanvechten,  u kunt altijd kosteloos contact opnemen met onze Arbeidsrecht en Ontslag Advocaat Utrecht, danwel onze Arbeidsrecht en Ontslag Advocaat Dordrecht of onze Arbeidsrecht en Ontslag Advocaat Den Bosch.

Wij horen graag van u!

Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Wilt u ons bezoeken kan ook dat altijd. Onze vestigings adressen zijn de volgende:

Arbeidsrecht en Ontslag Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Arbeidsrecht en Ontslag Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Arbeidsrecht en Ontslag Advocaten Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

Bij ontslag op staande voet heeft TEAM Advocaten de juiste ontslag en arbeidsrecht advocaat voor zowel het geven als het aanvechten van een ontslag op staande voet.