ONTSLAGSPECIALIST!

Bent u op zoek naar een Ontslagspecialist? Een advocaat / jurist?

Wij zijn advocaat (jurist). Wij zijn gevestigd in Utrecht en Den Bosch, maar werken landelijk. En wij zijn ontslagspecialisten.

Mocht u over ontslag, of over andere zaken op arbeidsrechtelijk terrein, vragen hebben dan wel advies of bijstand wensen, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met onze ontslagspecialist. Bel nu tegen lokaal tarief 030 252 35 20 of – tot 22.00 – uur 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontslagspecialist Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Ontslagspecialist Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Ontslagspecialist Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

Ten slotte nog een uitspraak die wij als ontslag / arbeidsrecht advocaten interessant genoeg vonden om nog even kort met u door te nemen.

Onlangs – op 18 augustus 2009 – oordeelde het Gerechtshof Arnhem dat het Gelders Orkest aansprakelijk is voor de blijvende gehoorschade die een cellist opliep tijdens zijn werkzaamheden.

Weliswaar had het orkest verschillende beschermende maatregelen wél genomen, zoals het gebruik van geluidschermen, het aanbieden van oordoppen op maat voor iedere musicus, het aanbrengen van wijzigingen in de orkestopstelling, een weloverwogen keuze van het muziek-repetoire en het aanbrengen van bouwkundige aanpassingen in de muziekzaal, het orkest had echter in onvoldoende mate voldaan aan haar zorgplicht om specifieke maatregelen te treffen die beogen de gehoorschade bij de betreffende cellist te voorkomen. Zo had het orkest er op moeten toezien dat de ter beschikking gestelde oordoppen ook daadwerkelijk werden gebruikt, te meer omdat de betreffende cellist had aangegeven gehoorklachten te ondervinden. Het orkest had het dragen van de oordoppen te zeer aan de eigen verantwoordelijkheid van de cellist overgelaten en daarmee niet voldaan aan haar zorgplicht, zo overweegt het hof. Het orkest is op grond van het voorgaande aansprakelijk voor de door de cellist geleden (materiële en immateriële) schade. Aan de cellist werd een bedrag van € 10.000 toegekend.

Conclusie: onder de door de werkgever in acht te nemen zorgplicht valt niet alleen het aanbieden van bescherming, maar ook het er op toezien dat daarvan gebruikt wordt gemaakt!