Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Voorwaardelijk ontslag op staande voet | Ontslag advocaat

Door de Kantonrechter Leeuwarden is op 28 augustus 2007 geoordeeld, dat een ontslag op staande voet, dat onder een voorwaarde wordt gegeven niet altijd en in alle gevallen onmogelijk of niet rechtsgeldig is. Dit volgt uit het arrest HR 13 mei 1983, NJ 1983, 794, waarin een onder voorwaarde gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig werd geoordeeld.
Het antwoord op de vraag of een voorwaardelijk ontslag op staande voet rechtsgeldig is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Bron: www.rechtspraak.nl

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op