JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Gelijke arbeid – gelijk loon | Arbeidsrecht advocaat

Gelijke arbeid – gelijk loon. Geeft gelijke arbeid altijd recht op gelijke beloning? Eiser is tot 1 februari 2009 in dienst is geweest van gedaagde als docent. Hij vordert 1) een verklaring voor recht dat sprake is van rechtsongelijkheid, aangezien hij een lager uurloon verdiende dan een collega-docent, en 2) dat hij met terugwerkende kracht gedurende vijf jaar wordt beloond conform zijn collega. De kantonrechter is van oordeel dat het onderscheid in beloning tussen eiser en zijn collega naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is en dat gedaagde niet heeft gehandeld in strijd met de eisen van goed werkgeverschap door met de collega een ander -hoger- salaris overeen te komen dan het salaris dat zij eiser betaalde. Persoonlijke (arbeids-)capaciteiten en persoonlijke omstandigheden kunnen rechtvaardigen dat een werkgever reeds bij het begin van een arbeidsverhouding een ander -hoger- salaris betaalt aan die werknemer dan aan een collega die dezelfde of vergelijkbare arbeid verricht. De vordering wordt afgewezen. (bron:www.rechtspraak.nl / LJN: BL3536,Sector kanton Rechtbank Haarlem).

Mocht u omtrent arbeidsrecht vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen