Recht op een WW-uitkering bij ontslag na wisseling van baan?

Stel je zegt je vaste baan op en vervolgens word je in je proeftijd bij je nieuwe werkgever ontslagen. Heb je dan recht op een WW-uitkering?

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de toekenning van een WW-uitkering. Allereerst de referte-eis (je moet 26 van de 36 weken voorafgaande aan je werkloosheid hebben gewerkt). Daarnaast mag je niet verwijtbaar werkloos zijn geworden.

Er is sprake van verwijtbare werkloosheid bij ontslag in verband met een dringende reden (o.a. ontslag op staande voet). Tevens is er sprake van verwijtbare werkloosheid als je als werknemer zelf, zonder zwaarwegende redenen, ontslag neemt.

Op deze laatste voorwaarde wordt een uitzondering gemaakt. Het is immers van belang dat werknemers de keuze hebben om van baan te kunnen wisselen. De Centrale Raad van Beroep heeft hierom geoordeeld dat een werknemer recht heeft op een WW-uitkering, als de werknemer bij de nieuwe baan een reëel uitzicht heeft op een dienstverband van ten minste 26 weken. Na die periode van 26 weken voldoe je immers weer aan de referte-eis en heb je recht op een WW-uitkering.

Met reëel uitzicht wordt bedoeld dat je niet perse een dienstverband van 26 weken hoeft te hebben gehad. Als je namelijk tijdens je proeftijd wordt ontslagen, terwijl een arbeidsovereenkomst van een jaar was overeengekomen, dan voldoe je aan het criteria van de Centrale Raad van Beroep en ben je niet verwijtbaar werkloos. Je hebt dus gewoon recht op een WW-uitkering.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat je WW-uitkering wel gevaar loopt als je als werknemer zelf tijdens proeftijd opzegt.

Bij vragen over uw recht op een WW-uitkering bij verandering van een baan kunt u contact opnemen met de arbeidsrecht specialisten van TEAM Advocaten.

Door: mr. Petra de Bruijn