Wéér een huurverhoging? Mag dat zomaar?

Per 1 juli 2019 gingen vrijwel alle huren omhoog. Wat zijn precies de regels bij huurprijswijzigingen? Een goed moment om eens kritisch naar de rechten en plichten van huurder en verhuurder te kijken.

Bij aanvang van de huurovereenkomst spreken verhuurder en huurder een huurprijs af. Tegenover de betaalbare sociale huurwoningen waar het puntensysteem op van toepassing is staan de vrije sector-huurwoningen. Een vrije sector-huurwoning is een huurwoning waarbij geen huur-regulerende bepalingen gelden. Oftewel: onder de liberalisatiegrens geniet de huurder huurprijsbescherming, daarboven niet. Vanaf 1 januari 2019 ligt die grens op € 720,42. Boven de liberalisatiegrens is de verhuurder vrij om marktconform de huurprijs vast te stellen. Wanneer het puntenaantal boven de liberalisatiegrens uitkomt is niet de Huurcommissie, maar de kantonrechter bevoegd zich over dergelijke rechtsvragen te buigen.

Het puntensysteem welke te raadplegen is bij de Huurcommissie bepaalt wat de maximale te vragen huurprijs is. Daarbij wordt onder meer gekeken naar soort woning, oppervlakte, het aantal verwarmde ruimtes en de kwaliteit van de keuken en het sanitair.

De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2019 maximaal 4,1% tot 5,6% omhoog.

Sociale-huurwoningen inkomen onder € 42.436: 4,1%

Was uw huishoudinkomen € 42.436 of minder in 2017? Dan mag de huur van uw huis sinds 1 januari 2019 hooguit 4,1% (1,6% inflatie 2018 +2,5 procentpunt) omhoog. (bron:www.rijksoverheid.nl)

Sociale-huurwoningen inkomen boven € 42.436: 5,6%

Was uw huishoudinkomen € 42.436 of meer in 2017? En heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag de huur hooguit 5,6% (1,6% inflatie 2017 + 4,0 procentpunt) omhoog. Gaat uw huur met meer dan 4,1% (maar maximaal 5,6%) omhoog? Dan moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. (bron:www.rijksoverheid.nl)

Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats: vanaf 1 juli 2019 3,1%

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Dan mag de huur vanaf 1 juli 2019 hooguit 3,1% (1,6% inflatie 2018 + 1,5 procentpunt) omhoog. (bron:www.rijksoverheid.nl)

Vrije sector

In de vrije sector geldt er géén maximum huurverhoging, wel moet de huurverhoging redelijk zijn. (Huurrecht FutD 2019-0027, p.5). Staat er niets over een verhoging in de overeenkomst, dan kan de verhuurder jaarlijks elk voorstel doen. Let op: dit is slechts een voorstel. Het is aan de huurder om akkoord te gaan met deze nieuwe overeenkomst. Huurder krijgt de keuze: of deze verhoging accepteren, of vertrekken.

Heeft u verdere vragen en/of wenst te overleggen over de mogelijkheden m.b.t. huurprijswijzigingen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van de huurrecht advocaten van TEAM advocaten.