JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

HUUR WOONRUIMTE – GEEN HUURBESCHERMING I.V.M. AARD VAN KORTE DUUR?

Mocht u over huurrecht, de opzegging / beëindiging van een huurovereenkomst vragen hebben en/of behoefte hebben aan direct advies of rechtsbijstand, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct één van onze huurrecht advocaten aan de telefoon. Belt ons op: 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

VORDERING VAN WOONRUIMTE IN VERRBAND MET AANGAAN VAN EEN HUUROVEREENKOMST NAAR AARD VAN KORTE DUUR

In dit bericht staat centraal of sprake is van een huurovereenkomst die is aangegaan naar zijn aard van korte duur. Krachtens artikel 7:232 lid 2 BW kan een huurovereenkomst worden aangegaan welke een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur is. Is dit het geval, dan is het dwingende woonruimterecht van artikel 7:232-282 BW niet van toepassing en komt de huurder alsdan geen beroep op huurbescherming toe. De opzegging van een huurovereenkomst naar aard van korte duur wordt alsdan getoetst via artikel 7: 228 BW. De huur voor bepaalde tijd eindigt dan van rechtswege bij het verstrijken van de bepaalde tijd en bij een huur voor onbepaalde tijd door een opzegging, waarbij een opzegtermijn van tenminste een maand in acht dient te worden genomen.

Bij de toetsing of sprake is van een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur, wordt gekeken naar de volgende criteria: de aard van het gebruik, de aard van de woning, de partijbedoeling en korte duur. Indien niet duidelijk is of er sprake is van een overeenkomst naar zijn aard van korte duur, komt het aan op een waardering van de onderlinge samenhang tussen genoemde vier toetsingscriteria (zie ook HR 18 januari 1999, NJ 1999/495). De beoordeling of sprake is van een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur, moet terughoudend worden getoetst en toegepast.

In een zaak die aan de voorzieningenrechter te Amsterdam is voorgelegd, hadden partijen afgesproken dat de huurder gebruik mag maken van het gehuurde zolang verhuurder geen huurovereenkomst voor het gehuurde kan sluiten tegen een hogere huurprijs. De voorzieningenrechter concludeert dat in kwestie geen sprake is van een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur. Het in gebruik geven van woonruimte tegen een op zichzelf substantiële maandelijkse huur. In afwachting van een mogelijke huurder, leidt tot het oordeel dat sprake is van een huurovereenkomst, waarbij de huurder huurbescherming toekomt.
Deze uitspraak is in lijn met bestaande jurisprudentie en sluit aan bij de voorgestane terughoudende toepassing van de uitzondering van artikel 7:232 lid 2 BW.

De gevorderde ontruiming van het gehuurde wordt in kwestie toch toegewezen nu de voorzieningenrechter vooruitlopend op de aanhangig te maken bodemprocedure concludeert dat sprake is van een ernstige wanprestatie van huurder t.a.v. de betaling van de maandelijkse huur. Dit leidt er toe dat de voorzieningenrechter de ontruiming van het gehuurde in kort geding toewijst.
Bron: ECLI:NL:RBAMS:2014: 524

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen