JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Kan een huurovereenkomst herleven?

Een huurovereenkomst komt tot stand door wilsovereenstemming. Enerzijds wordt een aanbod gedaan en anderzijds wordt dat aanbod aanvaard. Het bestaan van wilsovereenstemming kan blijken uit woorden of uit geschrift, maar ook  uit (wederzijdse) gedragingen.

De zaak die hier wordt besproken draait om het volgende.

Tussen een huurder en verhuurder is na acht jaar huren onenigheid ontstaan over de huurovereenkomst en de betaling van de huurpenningen. In 2009 verkrijgt de verhuurder een vonnis waarin de huurovereenkomst wordt ontbonden en de huurder wordt veroordeeld om een maandelijks bedrag te betalen tot de ontruiming, ten hoogste tot twee jaar na het vonnis. evenals achterstallige huurpenningen. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

De huurder betaalt na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis de achterstallige huur en de verhuurder besluit om zijn recht tot ontruiming, dat volgt uit het vonnis, niet te effectueren.

De huurder betaalt daarna nog een paar maanden de gebruikskosten maar op een gegeven moment houdt hij hier mee op. En de verhuurder betrekt de huurder opnieuw in rechte.

Omdat de huurder het gehuurde in gebruik is blijven houden en gedurende een aantal maanden een gebruiksvergoeding heeft betaald, is volgens hem sprake van herleving van de huurovereenkomst en dienen de betalingen te worden gekwalificeerd als huurpenningen. De huurovereenkomst duurt volgens hem thans voort tot 2016.

Dit werd een zaak. En daarin overweegt de rechter als volgt.

Het vonnis uit 2009 is in kracht van gewijsde gegaan. De huurovereenkomst tussen partijen is hierin onherroepelijk ontbonden. Het oude contract is ontbonden en kan, anders dan de verhuurder meent, niet ‘herleven’. Evenmin kan worden volgehouden dat tussen partijen een nieuwe huurovereenkomst tot stand is gekomen. De enkele betaling van maandelijkse bedragen door de huurder voor het gebruik van de onroerende zaak is onvoldoende om daaruit wilsovereenstemming over het ontstaan van een nieuwe huurovereenkomst af te leiden. Bovendien heeft de verhuurder al een vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en daarom executeerbaar, waarmee hij het bedrag van de gebruiksvergoeding tot de datum van ontruiming af kan dwingen, evenals de ontruiming zelf. Niet valt in te zien dat het vonnis van 29 juli 2009 niet meer zou kunnen worden geëxecuteerd.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met het huurrecht en beoordelen van huurovereenkomsten en zijn u graag van dienst. U kunt – zowel als verhuurder als huurder – met een vraag omtrent huurrecht of een huurovereenkomst altijd kosteloos contact opnemen met ons kantoor. U kunt ons daarvoor bellen op 030 252 35 20.

Bron: www.rechtspraak.nl (LJN:BV3042)

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen