Overlast door huurder

Overlast door huurder

Iedere huurder is op grond van de wet (en vrijwel altijd ook grond van de huurovereenkomst) verplicht zich als een goed huurder te gedragen (art. 7:213 BW). Dit vertaalt zich onder andere in een zorgplicht voor het gehuurde zelf als voor de omgeving van het gehuurde.

Als de huurder overlast veroorzaakt in en om het gehuurde kan er daarom sprake zijn van schending van deze zorgplicht en kan er onder omstandigheden ontruiming van de huurder in kort geding of in een bodemprocedure worden gevorderd.

In overlastzaken in het bijzonder is het vaak lastig om met onomstotelijk bewijs te komen om de overlast aan te tonen. Vaak wordt een zogenaamd ‘hetze-verweer’ gevoerd, waarin de huurder aangeeft dat de andere buurtbewoners een hetze tegen hem gestart zijn en dat van daadwerkelijke overlast geen sprake is. Het is dan ook zaak om als verhuurder de overlastsituatie zo goed mogelijk vast te laten leggen en het kan van groot belang zijn dat bijvoorbeeld politieagenten de overlast zelf waarnemen.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Zo heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich in een uitspraak van 2 juni 2015 gebogen over de vraag of er voldoende grond aanwezig was om een huurder uit een woning te ontruiming vanwege overlast die door de verhuurder (en anderen) werd gesteld. Deze uitspraak is gepubliceerd op http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:2024.

In deze specifieke zaak heeft het Hof geoordeeld dat daar onvoldoende bewijs voor was, ondanks het gegeven dat er meerdere politierapporten en verklaringen van derden aanwezig waren. Bewijsverzameling, zeker in kort geding procedures, is dan ook van groot belang.