JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Bestuurder aansprakelijk bij nalaten afdragen pensioenpremies

Als op het loon van werknemers wel pensioenpremie wordt ingehouden, maar dit door de wekgever niet wordt afgedragen aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar, kan zowel de vennootschap als de bestuurder (de directie) aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daar uit voortvloeit.

De aansprakelijkheid van de vennootschap

De aansprakelijkheid van de vennootschap kan gebaseerd worden op een tekortkoming van de vennootschap in de nakoming van haar verbintenis uit de arbeidsovereenkomsten met de werknemer(s). Het maandelijks op het salaris van de werknemers inhouden van een bedrag voor pensioenpremie maar, gedurende een aantal jaren, niet overgaan tot afdracht daarvan aan het fonds of de verzekeraar, heeft te gelden als een dergelijke tekortkoming.

De persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder (de directie)

Een bestuurder kan naast de vennootschap (hoofdelijk) aansprakelijk zijn, maar dan alleen indien en voor zover hem of haar ter zake een voldoende ernstig persoonlijk verwijt treft.

Voor het aannemen van een ernstig verwijt is het onbetaald laten van een schuldeiser op zich onvoldoende. Een bestuurder die in zijn hoedanigheid als beleidsbepaler toelaat dat de pensioenpremies niet worden voldaan, terwijl er wel premie wordt ingehouden op het loon van de werknemers kan, onder omstandigheden, een zodanig ernstig verwijt gemaakt worden dat hij aansprakelijk is voor de door de werknemers als gevolg daarvan geleden schade.

De omstandigheden die meewegen zijn, zo blijkt uit verschillende uitspraken, de volgende:

  • Hoe lang duurt het niet betalen al
  • Hoe worden de werknemers geïnformeerd over de kwestie
  • Welke acties onderneemt de bestuurder om de betalingsachterstand op te lossen
  • Welke betalingen doet de vennootschap in de betreffende periode wel

Het is een werkgever dan ook aan te raden om bij het ontstaan van een betalingsachterstand te zorgen voor goede communicatie met de werknemers en instemming van de werknemers met een plan voor het terugdringen van de betalingsachterstand.

Onze advocaten hebben een jarenlange ervaring met bestuurdersaansprakelijkheid. U kunt met een vraag omtrent bestuurdersaansprakelijkheid altijd kosteloos contact opnemen met ons kantoor. U kunt ons daarvoor bellen op 030 252 35 20.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen