JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Wijziging kindregelingen per 1 januari 2015

Momenteel bestaan er 11 kindregelingen, te weten:
– de kinderbijslag;
– het kindgebonden budget;
– de kinderopvangtoeslag;
– een aanvulling op een sociaal-minimum uitkering voor alleenstaande ouders;
– de tegemoetkoming onderwijs- en schoolkosten WTOS;
– de tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen TOG;
– de alleenstaande ouderkorting;
– de aanvullende alleenstaande ouderkorting;
– de inkomensafhankelijke combinatiekorting;
– de aftrek levensonderhoud kinderen tot 21 jaar; en
– de ouderschapsverlofkorting.

Per 1 januari 2015 verandert er het nodige voor deze kindregelingen. Naar aanleiding van het Wetsvoorstel hervorming kindregelingen, dat op 24 juni 2014 is aangenomen door de Eerste Kamer, blijven er slechts 4 kindregelingen bestaan, namelijk:
– de kinderbijslag;
– het kindgebonden budget;
In sommige gevallen wordt het wegvallen van de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting met een verhoging van het kindgebonden budget gecompenseerd.
– de inkomensafhankelijke combinatiekorting; en
– de kinderopvangtoeslag.

Aftrekpost voor levensonderhoud van kinderen komt te vervallen
Door deze wijziging komt een belangrijke aftrekpost, namelijk de aftrekpost voor levensonderhoud van kinderen te vervallen. Dit betekent dat de fiscale forfaitaire aftrek van kinderalimentatie, welke de alimentatiegerechtigde mocht toepassen, vervalt.

Deze wijziging heeft tot gevolg dat de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder daalt. Immers de hoogte van de forfaitaire aftrek werd bij de draagkracht van de alimentatieplichtige opgeteld. Hierdoor betaalde de alimentatiegerechtigde meer kinderalimentatie dan zijn draagkracht was, maar leverde dit geen financieel nadeel op, omdat dit meerdere uiteindelijk als belastingaftrek teruggevraagd kon worden.

Nu deze aftrek wordt afgeschaft, betekent dit voor bestaande alimentatieregelingen dat de betalende ouder er per saldo op achteruit gaat, de te betalen kinderalimentatie ligt namelijk hoger dan zijn/haar draagkracht en dit wordt niet meer gecompenseerd. Voor de ontvangende ouder verandert er niets, want bij de ontvanger is de kinderalimentatie niet belast.

Bij de berekening van de kinderalimentatie na 1 januari 2015 wordt geen rekening gehouden met een forfaitaire aftrek. Dit betekent een nadeel voor de ontvanger van de kinderalimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie is namelijk lager, omdat de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van de draagkracht van de alimentatiegerechtigde.

Wijziging hoogte kinderalimentatie
Een wijziging van de hoogte van de kinderalimentatie kan aan de rechter verzocht worden wanneer de alimentatie door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen (artikel 401 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Een wijziging van de draagkracht kan in beginsel dus grond zijn voor een wijziging van een eerder vastgestelde kinderalimentatie. Of de in dit artikel besproken fiscale wijziging (vervallen van de Aftrekpost voor levensonderhoud van kinderen) reden voor een wijziging is, is niet duidelijk.
De kans bestaat dat de rechtspraak oordeelt van niet. Toen per 1 april 2013 de berekeningsmethodiek van kinderalimentatie veranderde was de rechtspraak namelijk van oordeel dat er geen sprake was van een grond voor wijziging van de kinderalimentatie, terwijl de nieuwe berekeningsmethode wel resulteerde in andere alimentatiebedragen.

Door: mr. Petra de Bruijn
Bron: www.rijksoverheid.nl

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen