Erfrecht


In het verdriet na een sterfgeval wil je niet verzeild raken in een familieruzie over de nalatenschap. Toch komt het vaak voor. TEAM Advocaten voorkomt en begeleidt.

Erfenis

Het afwikkelen van een erfenis kan een lastige, langdurige kwestie zijn. Erfgenamen, al dan geen familie van elkaar, kunnen onenigheid hebben over de hoogte van de erfenis, over de opeisbaarheid ervan of over het afdwingen van zekerheid voor een vordering. Ook kan discussie ontstaan of het testament de wil van de overledenen verwoordt, welke rechten een onterfd kind in de nalatenschap van een ouder heeft en of dit kind het wilsrecht kan inroepen. En is de aanvaarding van de nalatenschap en het wettelijk erfrecht bij afwezigheid van een testament voor alle erfgenamen duidelijk?

Dit alles kan bron zijn voor onenigheid. Tussenkomst van onze advocaten is de oplossing. Het is prettig om juridische te worden bijgestaan door iemand met verstand van zaken. Iemand die voor jouw rechten opkomt. Met professionele afstandelijkheid, en toch betrokken.

TEAM Advocaten: (met) recht op je doel af.

Specialisten in dit rechtsgebied