Berichten getagd met ontslag op staande voet

Meedelen reden voor ontslag op staande voet

In geval van een ontslag op staande voet – een opzegging van een arbeidsovereenkomst om een dringende reden – dient de reden voor het ontslag onverwijld aan de wederpartij te worden meegedeeld (art. 7:677 lid 1 BW).

Onterecht gegeven ontslag op staande voet door Rabobank

Rabobank ontslaat werknemer ten onrechte op staande voet. Tevens geen redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslag op staande voet in verband met diefstal restmateriaal

In de zaak die wordt besproken stond de vraag centraal of werknemer aan werkgever een dringende reden heeft verschaft door zich schuldig te maken aan diefstal en/of verduistering van bedrijfseigendommen onder andere door restmaterialen van een gereed karwei toe te eigenen.

Ontslag op staande voet: Werkgevers wees duidelijk in de ontslagbrief!

Door: mr. P. de Bruijn

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, heeft op 17 april 2014 de loonvordering van een werknemer die op staande voet was ontslagen toegewezen, omdat werkgever de dringende reden in de ontslag brief niet duidelijk genoeg had geformuleerd.

Ontslag op staande voet van een arbeidsongeschikte marathonloper

Ontslag op staande voet van een arbeidsongeschikte werknemer die zijn zijn reintegratie belemmerd door het lopen van een marathon en kluswerkzaamheden.

Ontslag op staande voet – uitschelden leiddinggevende voor 'dik varken' geen dringende reden

Werknemer is in 2010 bij werkgever in dienst getreden in de functie van hulpmonteur rolluiken-zonwerking. Toen werknemer bij zijn leidinggevende opbiechtte dat hij een fout had gemaakt, heeft de leidinggevende op luide toon zijn ongenoegen daarover geuit. Vervolgens heeft werknemer naar zijn leidinggevende geroepen: ‘dik varken,

Ontslag op staande voet – geen ondubbelzinnige en duidelijke verklaring

In de zaak die hier wordt besproken oordeelde het hof dat een eventuele telefonische uitlating van werknemer: `dat hij nooit meer zou komen werken´ niet te gauw mag worden opgevat als een ondubbelzinnige en duidelijke verklaring van zijn wil de arbeidsovereenkomst (met onmiddellijke ingang) te beëindigen.

Ontslag op staande voet – de samengestelde dringende reden

Arbeidsrecht advocaten, ontslag op staande voet. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is kosteloos.

Ontslag op staande voet – belangenafweging

Contact met onze arbeidsrecht advocaten: mocht u omtrent ontslag vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een ontslag advocaat aan de telefoon. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontslag op staande voet wegens werkweigering – ATM Arbeidsrecht Advocaten

Ontslag op staande voet wegens werkweigering. Indien u omtrent arbeidsrecht en/of ontslag (op staande voet) vragen heeft of behoeft hebt aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op