Berichten getagd met opzegging

Opzegging distributieovereenkomst

Een uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 7 juli 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2016:2843) over de opzegging van een distributieovereenkomst. Leidt de opzegging door de leverancier zonder de overeengekomen opzegtermijn in acht te nemen tot een schadevergoedingsverplichting jegens de distributeur? In het onderhavige geval liet de distributeur regelmatig grote betalingsachterstanden ontstaan zonder zekerheid te stellen,

Opzegging duurovereenkomst

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 9 februari 2016 (ECLI:GHARL:2016:970) arrest gewezen over de opzegging van een duurovereenkomst. Het ging in deze zaak om de opzegging van een samenwerking sinds 1994 met betrekking tot schoonmaakwerkzaamheden. Het Hof heeft geoordeeld dat het bij de opzegging van een duurovereenkomst niet zonder meer vereist is dat er sprake is van zwaarwegende gronden.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op