Berichten getagd met Ontslag bij reorganisatie

Ontslag bij reorganisatie – criteria bij ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontslag wegens reorganisatie – criteria bij ontbinding arbeidsovereenkomst. Mocht u op het terrein van een reorganisatie ontslag en/of een ontbinding arbeidsovereenkomst vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze arbeidsrecht en ontslag advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Afwijzing verzoek voorlopig deskundigenonderzoek

Afwijzing verzoek voorlopig deskundigenonderzoek (art. 202 Rv.). In cassatie slagende motiveringsklachten tegen oordeel hof dat het verzoek feitelijk een onderzoek behelst dat vergelijkbaar is met hetgeen in het kader van de voorgaande onderzoeken is gedaan

Ontbinding arbeidsovereenkomst – reorganisatie

Hebt u omtrent ontslag / ontbinding arbeidsovereenkomst vragen dan wel behoefte aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos telefonisch contact opnemen met onze advocaten. Dit gaat snel en u krijgt direct een arbeidsrecht / ontslag advocaat aan de telefoon. Onze advocaten zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

ONTSLAG – REORGANISATIE – SOCIAAL PLAN | Ontslag advocaat

ONTSLAG – REORGANISATIE – SOCIAAL PLAN

Ontslag UWV Werkbedrijf – ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontslag UWV – ontbinding arbeidsovereenkomst. Bij beschikking van 25 maart 2009 heeft het UWV WERKbedrijf de werkgever toestemming verleend om de arbeidsovereenkomst met de werkneemster op te zeggen. De werkgever heeft de werkneemster ontslagen bij brief van 26 maart 2009. De werkneemster wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek, aangezien er geen arbeidsovereenkomst meer bestaat tussen partijen.

Reorganisatie Ontslag – ontbinding arbeidsovereenkomst | Ontslag advocaat

Ontbinding / ontslag reorganisatie. De zaak die hier centraal staat betreft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens reorganisatie. Het verzoek wordt afgewezen. Het is niet aannemelijk dat de werknemer binnen de reorganisatie valt. De werkgever heeft zich onvoldoende ingespannen om de werknemer te herplaatsen. Het is verder niet gebleken dat de werkgever werknemer in de gelegenheid heeft gesteld om aan de veranderde opleidingseisen te voldoen.

Ontslag bij reorganisatie / Ontslag wegens reorganisatie| Ontslag advocaat

Ontslag bij reorganisatie / Ontslag wegens reorganisatie| Ontslag advocaat

Wordt u geconfronteerd met een ontslag bij reorganisatie of bent u genoodzaakt wegens reorganisatie een of meer werknemers ontslaan? Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht en hebben op dat terrein de nodige ervaring en deskundigheid.

Uitleg sociaal plan – reorganisatie

De zaak handelt over de uitleg van een sociaal plan. Gelet op HR 26 mei 2000 (NJ 2000/473) dient een sociaal plan tekstueel te worden uitgelegd. Dat toetsing aan het Haviltex-criterium (waarbij alle omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen,

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Hebt u over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten aan de telefoon.

Reorganisatie advies | Arbeidsrecht en ontslag advocaat

Wordt u geconfronteerd met een reorganisatie ontslag bij en heeft u behoefte aan adequaat en deskundig advies, juridisch advies? Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht en hebben op het terrein van reorganisatie en ontslag de nodige ervaring en deskundigheid.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op