Berichten getagd met sociaal plan

Uitleg sociaal plan – reorganisatie

De zaak handelt over de uitleg van een sociaal plan. Gelet op HR 26 mei 2000 (NJ 2000/473) dient een sociaal plan tekstueel te worden uitgelegd. Dat toetsing aan het Haviltex-criterium (waarbij alle omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen,

Collectief ontslag en sociaal plan

Voor vragen, direct juridisch advies, hulp of rechtsbijstand op het terrein van ontslag wegens reorganisatie belt u nu 030 252 35 20. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontslag en Sociaal plan

Werknemers nemen ontslag voor de ingangsdatum van het sociaal plan en maken aanspraak op de vergoeding die in dat sociaal plan is opgenomen. Vordering afgewezen. Er is naar het oordeel van de kantonrechter geen sprake van dwaling, voorwaardelijke opzegging, slecht werkgeverschap of strijd met de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid.

REORGANISATIE EN SOCIAAL PLAN / direct telefonisch advies

Een ontslag bij reorganisatie gaat vaak gepaard gaat met een sociaal plan. Om die reden willen wij in het navolgende, aan de hand van een uitspraak, in gaan op de vraag of een ontslag waarbij een vergoeding wordt aangeboden conform het met de vakbonden overeengekomen sociaal plan onredelijk kan zijn ingeval  de betreffende werknemer geen vakbondslid is en derhalve ook niet kan worden gehouden aan het resultaat van de onderhandelingen tussen de werkgever en de vakbonden.

Sociaal plan en reorganisatie

Een ontslag bij reorganisatie gaat vaak gepaard gaat met een sociaal plan. Om die reden willen wij in het navolgende, aan de hand van een uitspraak, in gaan op de vraag of een ontslag waarbij een vergoeding wordt aangeboden conform het met de vakbonden overeengekomen sociaal plan onredelijk kan zijn ingeval  de betreffende werknemer geen vakbondslid is en derhalve ook niet kan worden gehouden aan het resultaat van de onderhandelingen tussen de werkgever en de vakbonden.

Reorganisatie – collectief ontslag – sociaal plan

Omdat een collectief ontslag en/of reorganisatie vaak gepaard gaat met een sociaal plan willen wij in het navolgende, aan de hand van een uitspraak, in gaan op de vraag of een collectief ontslag bij reorganisatie kennelijk onredelijk kan zijn indien daarbij een ontslagvergoeding wordt aangeboden conform het met de vak bonden overeengekomen sociaal plan,

Ontslag bij reorganisatie – sociaal plan

Een ontslag bij reorganisatie gaat vaak gepaard gaat met een sociaal plan. Om die reden willen wij in het navolgende, aan de hand van een uitspraak, in gaan op de vraag of een ontslag waarbij een vergoeding wordt aangeboden conform het met de vakbonden overeengekomen sociaal plan onredelijk kan zijn ingeval  de betreffende werknemer geen vakbondslid is en derhalve ook niet kan worden gehouden aan het resultaat van de onderhandelingen tussen de werkgever en de vakbonden.

Ontslag bij reorganisatie / sociaal plan / onredelijk ontslag

Omdat een ontslag bij reorganisatie vaak gepaard gaat met een sociaal plan willen wij in het navolgende, aan de hand van een uitspraak, in gaan op de vraag of een ontslag bij reorganisatie kennelijk onredelijk kan zijn indien daarbij een ontslagvergoeding wordt aangeboden conform het met de vak bonden overeengekomen sociaal plan,

Ontslagvergunning UWV | Ontslag advocaat

Wordt u geconfronteerd met aan aanvraag ontslagvergunning UWV of wilt u bij het UWV WERKbedrijf een ontslagvergunning aanvragen voor een of meer van uw medewerkers? Als ontslag advocaat en ontslag jurist staan wij u als werkgever of werknemer graag terzijde als het gaat om het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV WERKbedrijf of het voeren van verweer daartegen.

Reorganisatie / ontslag Reorganisatie / Reorganisatie

Ontslag – reorganisatie.

In deze zaak staat centraal een ontslag wegens reorganisatie. De Centrale Raad van Beroep is met de rechtbank van oordeel dat uit het Sociaal Statuut blijkt dat de medewerker schriftelijk in kennis moet worden gesteld van een herplaatsingsbesluit,

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op