Berichten getagd met ontslag UWV

Ontslag via UWV WERKbedrijf – advies en informatie

Ontslag UWV WERKbedrijf. Mocht u omtrent een ontslag via het UWV WERKbedrijf verdere vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met TEAM Advocaten. Bel ons nu op (030) 252 35 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Ontslag via UWV Werkbedrijf & deeltijdontslag – wijzigingsontslag

Mocht u op het terrein van ontslag via het UWV Werkbedrijf en/of deeltijdontslag’ of ‘wijzigingsontslag’, vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze arbeidsrecht en ontslag advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Ontslag via UWV Werkbedrijf – opzegverbod bij ziekte niet van toepassing

Ontslag via UWV Werkbedrijf – opzegverbod bij ziekte niet van toepassing. Hebt u omtrent ontslag via het UWV vragen dan wel behoefte aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos telefonisch contact opnemen met onze ontslag arbeidsrecht advocaten. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Onze advocaten zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontslag via het UWV WERKbedrijf

Ontslag UWV. Hebt u omtrent een ontslag via het UWV WERKbedrijf vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20 of tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Ontslag UWV | Ontslag advocaat

Ontslag UWV. Mocht u omtrent Ontslag via het UWV Werkbedrijf vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u spreekt direct een van onze ontslag advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies omtrent ontslag via het UWV is altijd kosteloos.

Ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag – geen kantonrechtersformule

Vordering wegens kennelijk onredelijk ontslag. Geen toepassing van de kantonrechtersformule of XYZ-formule bij de berekening van de aan werknemer toe te kennen vergoeding. Begroting van de schade op grond van de aard en de ernst van het tekortschieten van werkgever in haar verplichting als goed werkgever te handelen en de nadelen die daaruit voor werknemer voortvloeien,

Ontslag UWV Werkbedrijf – ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontslag UWV – ontbinding arbeidsovereenkomst. Bij beschikking van 25 maart 2009 heeft het UWV WERKbedrijf de werkgever toestemming verleend om de arbeidsovereenkomst met de werkneemster op te zeggen. De werkgever heeft de werkneemster ontslagen bij brief van 26 maart 2009. De werkneemster wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek, aangezien er geen arbeidsovereenkomst meer bestaat tussen partijen.

Ontslag UWV | Ontslag advocaat – direct telefonisch advies

Ontslag UWV. Hoe verloopt een ontslag via het UWV? Als ontslag advocaat staan wij u graag terzijde als het gaat om ontslag via het UWV WERKbedrijf (voorheen het CWI). Ook wel genoemd een procedure voor het verkrijgen van een ontslagvergunning. trefwoord: Ontslag UWV

Collectief ontslag en sociaal plan

Voor vragen, direct juridisch advies, hulp of rechtsbijstand op het terrein van ontslag wegens reorganisatie belt u nu 030 252 35 20. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontslag en Sociaal plan

Werknemers nemen ontslag voor de ingangsdatum van het sociaal plan en maken aanspraak op de vergoeding die in dat sociaal plan is opgenomen. Vordering afgewezen. Er is naar het oordeel van de kantonrechter geen sprake van dwaling, voorwaardelijke opzegging, slecht werkgeverschap of strijd met de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op