Gebruik maken van vertegenwoordigers in het buitenland: de agentuur overeenkomst

Heb je een merk of bedrijf dat je wilt uitrollen in Duitsland, België of elders dan is agentuur een aantrekkelijke optie. Je hoeft niet meteen veel mensen aan te nemen en de buitenlandse agenten gaan jou merk of product elders aan de man brengen. Dat doet ze in het kader van hun eigen bedrijf, dus loon hoef je niet te betalen. Natuurlijk wel een vergoeding en het is zaak om daar goede afspraken over te maken. Vooraf, niet achteraf. De agentuur overeenkomst is daarvoor het middel. Je maakt afspraken over vergoeding, beloning en over wat je van elkaar mag verwachten. De agent bemiddelt bij de totstandkoming van deals en werkt aan nieuwe klanten voor jou.

Exit. Bezint eer ge begint.

Nog belangrijker is het dat je goede afspraken maakt over de beëindiging. Makkelijk kom je namelijk niet van elkaar af. Vaak zie je dat bedrijven gemakkelijk aan een agentuur beginnen, omdat die mijnheer of mevrouw op de beurs zo een goede indruk maakte en men zelf in dat land toch niemand kent. Maar pas op: we zien veel agenturen mislukken; partijen komen vaak snel tot de conclusie dat het niet werkt en dat de door die agent geworven klanten ook aan die agent hangen. Bij een beëindiging is er dus een verplichting om een goodwill vergoeding te betalen, dat is Europese regelgeving waar je niet onderuit komt.

Maak vooraf goede afspraken. Op papier. In een agentuurovereenkomst waarin je Nederlands recht van toepassing verklaard.

Wees voorbereid voordat je her en der agenten aanwijst.