Echtscheiding advocaat voor vaste prijs

VASTE PRIJS SCHEIDING ADVOCAAT UTRECHT, DORDRECHT en Den Bosch

Als u en uw partner in een echtscheiding zitten, of dreigen te geraken, dan biedt ATM Echtscheiding advocaten de mogelijkheid om op basis van een vaste prijsafspraak de juridische behandeling van uw zaak te verzorgen. Deze vindt plaats door deskundige en ervaren familierecht advocaten.

Indien u onderling goede afspraken kunt  maken om de echtscheiding op basis van een gemeenschappelijk verzoek te regelen, dan kan TEAM Advocaten de juridische begeleiding hiervan verzorgen voor € 1.500,00 exclusief  BTW in totaal. Hierin is niet inbegrepen het aan de rechtbank te betalen griffiegeld ad  € 208,00.

ATM scheiding advocaten is daarbij, ook voor een vaste prijs, in staat u van maatwerk te voorzien.

Voor deze vaste prijs worden de navolgende diensten verleend:

  • Het adviseren en voorlichten van alle ins en outs rond een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, EN het (schriftelijk) beantwoorden van al uw vragen daaromtrent;
  • Het opstellen van een draagkrachtberekening ten behoeve van (eventueel) te betalen alimentatie;
  • Het opstellen van een echtscheidingsconvenant waarin de verdeling van uw bezittingen en schulden, waaronder toekomstige (pensioen-)aanspraken en de verdeling daarvan deugdelijk worden weergegeven;
  • Het opstellen van een ouderschapsplan, welk plan sinds 1 maart 2009 wettelijk verplicht is;
  • twee besprekingen bij ons op kantoor, in totaal vier uur;
  • Het opstellen en indienen van de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank, alsmede de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Indien u prijs stelt op meer dan twee besprekingen bij ons op kantoor die het totaal van vier uur zouden overschrijden is een aanvullend honorarium verschuldigd van € 150,– exclusief BTW per uur.

ATM Advocaten zal in overleg met u kosteloos inschatten of uw zaak in aanmerking komt voor dit bijzondere tarief. Mocht dit door omstandigheden niet het geval zijn dan geven wij u dat tevoren duidelijk aan en bent u – zoals gezegd –  geen kosten verschuldigd.