Familierecht Advocaat Utrecht

Als u en uw partner in een echtscheiding zitten, of dreigen te geraken, dan biedt ATM Familierecht advocaten de mogelijkheid om op basis van een vaste prijsafspraak de juridische behandeling van uw zaak te verzorgen. Deze vindt plaats door deskundige en ervaren echtscheiding advocaten.

Indien u onderling goede afspraken kunt maken om de echtscheiding op basis van een gemeenschappelijk verzoek te regelen, dan kan een ATM Familierecht Advocaat de juridische begeleiding hiervan verzorgen voor € 1.500,00 exclusief BTW in totaal. Hierin is niet inbegrepen het aan de rechtbank te betalen griffiegeld ad € 208,00.

ATM Familierecht Advocaten is daarbij in staat u van maatwerk te voorzien.

Voor deze vaste prijs worden de navolgende diensten verleend:

  • Het adviseren en voorlichten door onze familierecht advocaten van alle ins en outs rond een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, EN het (schriftelijk) beantwoorden van al uw vragen daaromtrent;
  • Het opstellen van een draagkrachtberekening ten behoeve van (eventueel) te betalen alimentatie;
  • Het opstellen van een echtscheidingsconvenant waarin de verdeling van uw bezittingen en schulden, waaronder toekomstige (pensioen-)aanspraken en de verdeling daarvan deugdelijk worden weergegeven;
  • Het opstellen van een ouderschapsplan, welk plan sinds 1 maart 2009 wettelijk verplicht is;
  • twee besprekingen met een van onze familierecht advocaten bij ons op kantoor, in totaal vier uur;
  • Het opstellen en indienen van de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank, alsmede de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Indien u prijs stelt op meer dan twee besprekingen bij ons op kantoor die het totaal van vier uur zouden overschrijden is een aanvullend honorarium verschuldigd van € 150,– exclusief BTW per uur.

ATM Familierecht Advocaten zal in overleg met u kosteloos inschatten of uw zaak in aanmerking komt voor dit bijzondere tarief. Mocht dit door omstandigheden niet het geval zijn dan geven wij u dat tevoren duidelijk aan en bent u – zoals gezegd – geen kosten verschuldigd.