Intellectueel Eigendomsrecht

Maakt een derde gebruik van uw geregistreerde merknaam?
Gebruikt iemand anders uw handelsnaam? Wordt uw product nagemaakt?
Kopieert iemand uw stuk zonder toestemming? Of heeft u de uitvinding van de eeuw en wilt u dat niemand anders deze gaat gebruiken? Het betreffen allemaal vragem die vallen onder het intellectuele eigendomsrecht.

Intellectuele eigendomsrecht
Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten die we terug vinden in verschillende nationale- en internationale wetten. Het komt er op neer dat de bedenker van een werk beschermd wordt; een ander mag zijn werk niet zomaar namaken. De bedenker heeft het “intellectuele eigendomsrecht”.

Onder intellectueel eigendomsrecht vallen:

 • auteursrecht
 • portretrecht
 • beeldrecht
 • octrooirecht
 • merkenrecht
 • handelsnaamrecht
 • tekeningen- en modellenrecht
 • naburige rechten
 • kwekersrecht
 • databankenrecht
 • halfgeleidersrecht
 • domeinnaamrecht
 • namaak

ATMAdvocaten. Een duidelijke zaak
Bij TEAM Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met uw zaak. Samen met u kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen.