UWV WERKbedrijf Ontslag!

UWV WERKbedrijf ontslag.

Als ontslag advocaat staan wij u graag terzijde als het om ontslag gaat ook bij een ontslag-aanvraag via het UWV WERKbedrijf (de ontslagvergunning).

Een ontslagvergunning kan bij het UWV WERKbedrijf worden aangevraagd op grond van
(a) persoonlijke gronden;
(b) bedrijfseconomische redenen;
(c) bij langdurige ziekte.

Een ontslagvergunning kan op persoonlijke gronden worden aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf indien de werknemer:

 • nalatig of verwijtbaar handelt;
 • onvoldoende functioneert;
 • een verstoorde werkrelatie met u als werkgever heeft;
 • ernstige gewetensbezwaren heeft.

In de laatste 3 gevallen moet u wel samen met de werknemer naar een oplossing hebben gezocht. Bijvoorbeeld overplaatsing of een aangepaste functie.

Een ontslagvergunning kan om bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf  vanwege:

 • de slechte financiële situatie van het bedrijf;
 • structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf;
 • bedrijfsorganisatorische redenen;
 • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • een bedrijfsverhuizing.

Een ontslagvergunning kan bij langdurige ziekte worden aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf:

 • indien de ziekte tenminste 2 jaar heeft geduurd (het ontslagverbod voor 2 jaar bij ziekte) en binnen 26 weken geen herstel valt te verwachten
 • u genoeg heeft gedaan om uw werknemer te re-integreren.

Is volgens het UWV WERKbedrijf onvoldoende gedaan om de werknemer te re-integreren? Dan moet de werkgever nog maximaal 1 jaar loon doorbetalen aan de werknemer.

Overigens geldt het ontslagverbod van twee jaar bij ziekte niet als:
– de werknemer ziek wordt nadat uw aanvraag voor een ontslag vergunning reeds door het UWV WERKbedrijf is
ontvangen;
– de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;
– de werknemer wordt ontslagen in de proeftijd (behalve wanneer dit proeftijd ontslag wordt misbruikt, zoals reeds    gezegd in het voorgaande);
– de werknemer wordt ontslagen op staande voet;

– de werknemer wordt ontslagen als gevolg van een beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Een aanvraag voor een ontslagvergunning moet worden ingediend bij het UWV WERKbedrijf. De werkgever wordt in de gelegenheid gesteld zich daartegen te verweren.

De aanvraag en het verweer worden daarna voorgelegd aan de Ontslag adviescommissie. Hierin zitten vertegenwoordigers van werkgever- en van werknemersorganisaties. De commissie adviseert over het al dan niet verlenen van toestemming voor ontslag. Naar aanleiding van dat advies neemt UWV WERKbedrijf een beslissing. Deze beslissing wordt, inclusief motivering, verstuurd aan de werkgever en aan de werknemer. Tegen de beslissing is geen bezwaar of beroep mogelijk. Indien de ontslagvergunning is verleend zal de werkgever binnen 2 maanden gebruik moeten maken van de ontslagvergunning. De werkgever moet daarbij de geldende opzegtermijn in acht nemen, maar mag de opzegtermijn met 1 maand verkorten. Wel moet er in alle gevallen ten minste 1 maand opzegtermijn overblijven!

Ondanks een verkregen ontslagvergunning mag de werkgever het dienstverband met de werknemer niet opzeggen indien ontslagverboden gelden. Hierboven is reeds kort besproken het ontslagverbod bij ziekte. Andere ontslagverboden zijn:
Huwelijk: als de werknemer na het huwelijk wordt ontslagen moet hij aantonen dat het ontslag verband houdt met zijn huwelijk;
Militaire dienst
: dit ontslagverbod is met de afschaffing van de dienstplicht alleen relevant voor werknemers die een oproep krijgen voor een buitenlandse dienstplicht;
Zwangerschap/bevalling
: dit ontslagverbod geldt tijdens de zwangerschap en in de periode dat de werkneemster wegens zwangerschapsverlof ziektegeld ontvangt. Het ontslagverbod blijft ook van kracht de eerste zes weken nadat de werkneemster weer aan de slag is gegaan;
OR-lidmaatschap
: Leden van de OR en van de commissies van de OR mogen niet ontslagen worden tenzij:het OR-lid schriftelijk instemt met het einde van het dienstverband; de werkgever het dienstverband wil beëindigen vanwege een dringende reden; het bedrijf waar het OR-lid werkt gaat sluiten.

Reeds besproken is dat een werknemer ook niet mag worden ontslagen tijdens de eerste twee jaar van zijn/haar ziekte.

UWV Werkbedrijf kan bij het verlenen van een ontslagvergunning geen vergoeding aan de werknemer toekennen.

De werknemer kan wel, nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, een schadevergoeding vorderen in een zogeheten “kennelijk onredelijk ontslag procedure” genoemd. Als de kantonrechter oordeelt dat de opzegging kennelijk onredelijk is, zal hij een schadevergoeding aan de werknemer toekennen.

Mocht u op arbeidsrechtelijk gebied verdere vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Utrecht, ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Dordrecht of ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Den Bosch.

Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Onze vestigings adressen zijn de volgende:

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten ’s Hertogenbosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

ATM Advocaten heeft de juiste ontslag en arbeidsrecht advocaat voor zowel werkgevers als werknemers, ook in een procedure bij het UWV WERKbedrijf.