Waar moet ik als werknemer op letten bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst?

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst is het verstandig niet alleen op het salaris te letten, maar ook op aanwezigheid van een opzegtermijn of concurrentiebeding. Gaat u een dienstverband aan voor bepaalde tijd, dan kan de werkgever u verplichten om die periode ook vol te maken.

Zelf wilt u tussentijds kunnen opzeggen in het belang van een onbelemmerde carrière. Normaal geldt voor de werkgever een langere opzegtermijn dan voor de werknemer, tenzij anders is bepaald. Dit is nog slechts een deel van alle onderwerpen die afgesproken kunnen worden.

Overeenkomst voor bepaalde tijd

Hebt u een jaarcontract of een contract voor kortere periode, dan eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege door het verstrijken van die periode. In sommige gevallen is opzegging contractueel vereist, in andere gevallen loopt het contract gewoon door. Vuistregel bij verlenging is dat 3 opeenvolgende contracten, gedurende 3 jaar, zonder tussenpozen van 3 maanden of meer, een doorlopend dienstverband tot gevolg hebben. Voor de werkgever is tussenkomst van het CWI vereist om een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds te kunnen opzeggen.

Bovenstaande publicatie is (deels) overgenomen van de website van Huis Advocaten, een kwaliteitsnetwerk van van 22 advocatenkantoren, waarvan TEAM Advocaten deel uitmaakt.