JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Hoger beroep – algemene informatie – TEAM Advocaten

Indien u het niet eens bent met een uitspraak of beslissing van een rechter, bijvoorbeeld omdat de rechtbank het recht onjuist heeft toegepast of geen rekening heeft gehouden met alle omstandigheden van uw geval, maar ook ingeval uw advocaat een steek heeft lasten vallen,  kunt u in beginsel – enkele uitzonderingen daargelaten – steeds in hoger beroep. Indien het gaat om – bijvoorbeeld – een bedrag dat lager is dan € 1.750 of de ontbinding van een arbeidsovereenkomst is het instellen van hoger beroep niet mogelijk.

Indien hoger beroep instelt, wordt uw zaak nog een keer bekeken door het Gerechtshof.

De termijn voor het aantekenen van hoger beroep bedraagt in de meeste gevallen drie maanden vanaf het wijzen van het vonnis. Bij een kort geding (een voorlopige voorziening) bedraagt deze termijn echter slechts vier weken. Het is zaak de toepasselijke beroepstermijnen altijd goed in de gaten te houden omdat na het verlopen daarvan geen hoger beroep meer mogelijk is.

Let op, dit artikel heeft geen betrekking op strafrecht of bestuursrecht.

Hoger beroep begint met het aan de tegenpartij uitbrengen van een dagvaarding of het toezenden van een verzoekschrift aan het Gerechtshof (zulks afhankelijk van de vraag of u beroep instelt tegen een uitspraak danwel beslissing), waarin staat omschreven waarom u het niet een bent met de uitspraak of beslissing waartegen u beroep in stelt.

Ook is mogelijk hoger beroep in te stellen ‘op nader aan te voeren gronden’, in welk geval naderhand  – in een memorie van grieven – aan het Gerechtshof uit de doeken wordt gedaan waarom u het niet eens bent met de uitspraak of beslissing.

De tegenpartij mag daarop reageren in een ‘memorie van antwoord’.

Meestal vragen partijen daarna aan het Gerechtshof om in de zaak een arrest te wijzen. Een vonnis in hoger beroep wordt ‘ arrest’ genoemd.

Maar of het Gerechtshof daarna ook een arrest kan wijzen, is afhankelijk van de inhoud van de zaak. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het nodig is om getuigen te horen of deskundigen te raadplegen. Daarover meer in het navolgende.

Aan het begin van de procedure bij het hof moeten beide partijen griffierechten aan het Gerechtshof hof betalen. De degene die de zaak verliest dient uiteindelijk niet alleen zijn eigen kosten te betalen, maar ook de kosten van de tegenpartij. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de inhoud van de zaak of van de hoogte van het bedrag waarover wordt geprocedeerd. Als u de zaak wint, krijgt u in de meeste gevallen echter in de meeste gevallen slechts een deel van de kosten vergoed die u in werkelijkheid hebt gemaakt.

Procedures in hoger beroep worden schriftelijk gevoerd, behalve – bijvoorbeeld – hoger beroep in kort geding procedures. Daarop zijn echter uitzonderingen. Bijvoorbeeld indien een van de partijen een pleidooi aanvraagt, komt er een pleidooizitting, waarin de standpunten die zijn ingenomen in enerzijds de dagvaarding of memorie van grieven en anderzijds in de memorie van antwoord, op een terechtzitting mondeling worden toegelicht. Maar ook het gerechtshof zelf kan beslissen dat er een zitting moet komen, onder meer indien zij partijen zelf wil spreken omdat zij behoefte heeft aan meer informatie over de zaak. Daarnaast kan het gerechtshof ook een getuigenverhoor opdragen voordat het in een zaak beslist. Dat gebeurt als het hof vindt dat een van de partijen een bepaalde stelling moet bewijzen.

Van te voren kan niet worden voorspeld hoe lang het duurt voordat er in een zaak een arrest wordt gewezen. Dit kan werkelijk variëren van één jaar tot enkele jaren. In kort geding procedures wordt echter wel binnen een paar maanden – en soms nog sneller – een einduitspraak gedaan.

Zodra het Gerechtshof een arrest heeft gewezen krijgen de advocaten van partijen die uitspraak toegestuurd.

En wanneer u het niet eens bent met het arrest van het Gerechtshof, kunt u daartegen hoger beroep instellen bij de Hoge raad. Dit het ‘ in cassatie gaan’. Ook daarvoor gelden dan wel weer bepaalde termijnen.

Voor het instellen van een procedure in hoger beroep hebt u een advocaat nodig. En mocht u tegen een uitspraak of beslissing hoger beroep willen instellen, zijn wij u graag van dienst. Ook om met u (mogelijk tegen een vaste prijs) te bespreken of een hoger beroep in uw zaak kans van slagen heeft (en/of in dat kader een second opinion af te geven).

U kunt daartoe altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor en wij zorgen er dan voor dat u direct een specialist aan de telefoon krijgt.

U kunt ons bereiken op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

(bron: www.rechtspraak.nl)

 

 

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen