Ontslag op staande voet wegens diefstal

Ontslag op staande voet wegens diefstal. Onlangs moest de kantonrechter Leeuwarden oordelen over het volgende geval. Werknemer vindt een pakje shag in de rokersruimte en steekt dit bij zich. Naar eigen zeggen het gevolg van een “rokersautomatisme”. Nadat hij is betrapt, geeft de werknemer toe dat hij dit vaker heeft gedaan, zonder dat hij ooit geprobeerd heeft de shag terug te bezorgen bij de rechtmatige eigenaar. De volgende dag is het voorval met hem besproken op het hoofdkantoor van de werkgever. Daarna is hij is door zijn werkgever op staande voet ontslagen. De kantonrechter acht dit ontslag op staande voet een juiste maatregel. Op grond van zijn eigen verklaringen is duidelijk dat de werknemer wist dat hij fout zat. Dat de pakjes shag van betrekkelijk geringe waarde zijn, doet er niet af aan dat de werknemer deze verduisterd heeft. Bovendien wist de werknemer dat in het reglement van de werkgever staat dat diefstal tot ontslag op staande voet kan leiden. Door zijn handelwijze heeft de werknemer bovendien zijn werkgever (een uitzendbureau) ook in diskrediet gebracht bij de inlener. (bron: www.rechtspraak.nl / LJN:┬áBL2328,Sector kanton┬áRechtbank Leeuwarden)

Mocht u omtrent ontslag op staande voet vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een ontslag advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.