ziekte ontslag / nevenwerkzaamheden | ontslag advocaat

In deze zaak voerde werkneemster tijdens ziekte nevenwerkzaamheden uit.

De zaak
Werkneemster was op 3 oktober 2000 bij Fortis in dienst getreden.

Bij brief van 24 december 2004 werd werkneemster door Fortis op ontslag op staande voet ontslagen wegens het zonder toestemming van Fortis gemiddeld 20 uur per week verrichten van betaalde arbeid. Werkneemster was destijds gedeeltelijke arbeidsongeschikt.

Als ontslagreden geeft Fortis op in haar brief van 24 december 2004:

“Het feit dat u beperkingen had om volledig ingezet te worden, maar vervolgens wel bij een andere partij aan het werk bent gegaan om daar extra inkomen te generen, rekenen wij u zeer zwaar aan. Dit, gecombineerd met de hoge mate van integriteit en vertrouwelijkheid die uw functie als medewerker Beheer en Contractadministratie Consumptief Krediet met zich meebrengt, geeft een risico dat wij niet kunnen en willen nemen.”

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat uit de brief blijkt dat de vertrouwensbreuk van doorslaggevend belang is geweest. Het ontslag is niet alleen gebaseerd op het zonder toestemming verrichten van nevenwerkzaamheden, maar als bijkomende omstandigheid ook omdat werkneemster in de periode dat zij als gevolg van privé-omstandigheden ziek was gemeld, wel is begonnen met het uitoefenen van een betaalde bijbaan voor een aanzienlijk aantal uren per week. Dat zij die bijbaan heeft verzwegen terwijl zij in verband met haar ziekmelding wel met functionarissen van het bedrijf over allerlei privé-aangelegenheden heeft gesproken, valt werkneemster volgens het Gerechtshof zwaar aan te rekenen. Dat het vertrouwen van Fortis in haar hierdoor ernstig is geschokt, is alleszins begrijpelijk. Hieraan doet niet af dat de integriteit van werkneemster in de voorliggende periode nimmer ter discussie heeft gestaan, aldus het Gerechtshof Amsterdam.

Andere uitspraken over nevenwerkzaamheden tijdens ziekte:

Op 15 maart 2006 oordeelde de kantonrechter Haarlem in een zaak waarin een taxichauffeur arbeidsongeschikt was maar werkend werd aangetroffen in haar (eigen) viswinkel , dat het gegeven ontslag op staande voet geen stand houdt omdat de ziekte van psychische aard is en de nevenwerkzaamheden in dat geval een positief effect op de genezing hebben.

Op 31 maart 2006 oordeelde de kantonrechter Amsterdam in een zaak waarin de werknemer arbeidsongeschikt is voor zijn werk als magazijnmedewerker maar nevenwerkzaamheden verricht in groentewinkel, dat dit een vertrouwensbreuk oplevert welke een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan rechtvaardigen. De werknemer had niet zonder overleg met Arbo-arts en zonder toestemming van werkgever nevenwerkzaamheden mogen starten.