Hoelang duren kinderalimentie en partneralimentatie?

Duur van kinderalimentatie

Ouders hebben de wettelijke plicht om tot het 18e levensjaar van hun kinderen bij te dragen in hun maandelijkse kosten van verzorging en opvoeding. Hoe hoog de bijdragen van de ouders (afzonderlijk) zijn is afhankelijk van de berekening van de kinderalimentatie. De ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben, de zogenaamde verzorgende ouder, voldoet diens bijdrage rechtstreeks ten behoeve van de kinderen. De ouder bij wie de kinderen niet hun hoofdverblijf hebben voldoet diens bijdrage aan de verzorgende ouder. De verzorgende ouder zal die bijdrage vervolgens weer (dienen te) besteden aan de kosten van de kinderen.

De verlengde onderhoudsplicht van ouders richting hun kinderen geldt vanaf het 18e tot 21e levensjaar van hun kinderen. De bijdrage die ouders dan moeten betalen wordt ook wel een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie genoemd. De ouders kunnen er, in overleg met het jong meerderjarige kind, voor kiezen om hun bijdragen maandelijks ieder rechtstreeks aan het kind te betalen. Er zijn echter ook situaties waarin dit nog niet gebeurt. Bijvoorbeeld als het jong meerderjarige kind nog thuis woont.

De onderhoudsplicht van de ouders richting hun kinderen eindigt op grond van de wet op het 21e levensjaar van de kinderen. Ouders kunnen echter in onderling overleg afspreken om nog langer bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kind. Dit is dan meestal gekoppeld aan het feit dat het kind nog studeert. Er wordt dan vaak afgesproken en opgenomen in het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant dat de ouders zullen blijven bijdragen in de kosten van het kind vanaf de leeftijd van 21 jaar tot 23 jaar of 25 jaar, als het kind studeert en goede studieresultaten haalt.

Duur partneralimentatie

Anno 2019 bedraagt de duur van de partneralimentatie volgens de wet nog (maximaal) 12 jaar. Ex echtelieden kunnen samen afspreken en vastleggen in een echtscheidingsconvenant dat de alimentatiegerechtigde korter dan 12 jaar partneralimentatie zal ontvangen. Vanaf 1 januari 2020 zal de Wet Herziening Partneralimentatie waarschijnlijk in werking gaan. In die wet is de duur van partneralimentatie verkort naar maximaal 5 jaar. Als hoofdregel geldt dat de partneralimentatie net zo lang duurt als de helft van de duur van het huwelijk, tot een maximum van 5 jaar. Hierop zijn in de wet enkele uitzonderingen opgenomen. Bijvoorbeeld bij scheidingen waarbij het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW gerechtigde leeftijd. In dat geval heeft de alimentatiegerechtigde aanspraak op partneralimentatie tot de AOW gerechtigde leeftijd. Voorts wordt een uitzondering gemaakt bij scheidingen waarbij kinderen onder de 12 jaar betrokken zijn. Alsdan heeft de alimentatiegerechtigde aanspraak op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is. En als laatste de uitzondering waarbij sprake is van een langdurig huwelijk (langer dan 15 jaar) waarbij de alimentatiegerechtigde ouder is dan 50 jaar. De alimentatiegerechtigde heeft dan aanspraak op partneralimentatie gedurende 10 jaar.

Al deze termijnen en uitzonderingen zijn opgenomen in de nieuwe wet. Mocht u na 1 januari 2020 gaan scheiden en er moet een partneralimentatie worden vastgesteld, adviseer ik u om met een ervaren familierechtadvocaat contact op te nemen en u te laten adviseren over welke situatie, voor wat betreft de duur van de partneralimentatie, op u van toepassing is.