Kan ik me als enig bestuurder uitschrijven uit de kamer van koophandel?

Kan ik me als bestuurder uitschrijven uit de kamer van koophandel, ook als ik de enige bestuurder ben? Ja dat kan.

Als bestuurder van de bedrijf kan je je altijd uitschijven uit het handelsregister, ook al ben je de enig bestuurder. Hoe er wel rekening mee dat je daarvan vooraf de aandeelhouder en het bedrijf zelf, door  middel van een briefje op de hoogte stelt. Doe je dat niet dan kan die aandeelhouder jou aan de verantwoordelijkheden en eventueel aansprakelijkheden van dat bedrijf houden, omdat men dit niet wist.

In moeilijke tijden zou je je als bestuurder kunnen willen uitschrijven omdat de aandeelhouder dingen doet waar je niet achter staat en die het bedrijf schaden. Je wilt dan jezelf indekken door niet langer de bestuurdersverantwoordelijkheid te willen dragen. Uitschrijven is dus ook mogelijk als je de enig bestuurder bent, maar doe dat doordacht en zorg dat je aantoonbaar kan maken dat je het bedrijf zelf en de aandeelhouder ervan vooraf op de hoogte hebt gebracht.