JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Overzicht Algemeen

 •  
  Het Coronavirus is als een bom ingeslagen en beheerst naast het sociale leven steeds meer ook de zakelijke en daarmee de juridische wereld. Inmiddels zijn veel bedrijven genoodzaakt een beroep..
 •  
  Vrije advocaatkeuze (VAK), rechtsbijstandverzekering, uitspraak Europees Hof van Justitie 7 november 2013 Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft bij bijvoorbeeld DAS, ARAG, Achmea, SRM of Univé en u daar een zaak heeft..
 •  
  Casus: Een vennootschap onder firma sluit een huurovereenkomst voor een winkelruimte. Na het sluiten van de overeenkomst treden de oorspronkelijke vennoten uit de VOF en wordt de vennootschap voortgezet door de..
 •  
  Casus: Verhuurder verhuurt een eengezinswoning per kamer aan diverse huurders. In kwestie is derhalve sprake van kamerhuur (het verhuren van onzelfstandige woonruimte). In de huurovereenkomst is bepaald dat de huurders..
 •  
  De vraag naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is veel voorkomend. Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 27 januari 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:669) de vraag beantwoord of algemene voorwaarden van toepassing..
 •  
  Een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 19 januari 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:300) over de vraag of het ontbreken van een bedrag in de overeenkomst van borgtocht en het ontbreken van een..
 •  
  Artikel 6:119a lid 2 luidt als volgt: “Indien geen uiterste dag van betaling is overeengekomen, is de wettelijke rente van rechtswege verschuldigd: a. vanaf 30 dagen na de aanvang van de..
 •  
  Op grond van artikel 843a lid 1 Rv kan degene die daarbij rechtmatig belang heeft op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin..
 •  
  De rechter kan op vordering van de eigenaar van het dienende erf een erfdienstbaarheid wijzigen of opheffen (a) op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat naar..
 •  
  Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over artikel 6 EVRM is uitgangspunt dat het uitblijven van een rechterlijke beslissing binnen redelijke termijn..

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen