Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Overzicht Schadevergoeding

 •  
  Kan een verkoper je als consument zomaar wegsturen met het verhaal dat er geen garantie zit op je product dat je net hebt gekocht? Wanneer is een product nu precies..
 •  
  In een uitspraak van het Gerechtshof van Arnhem Leeuwarden van 5 april 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:2715) moest geoordeeld worden over de vraag of negen jaar na aankoop van een schip nog een..
 •  
  In deze zaak is aan de rechtbank ter toetsing voorgelegd of partijen een bindende overeenkomst (van aanneming van werk) tot stand is gekomen. De aannemer had in deze zaak..
 •  
  Een uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 7 juli 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2016:2843) over de opzegging van een distributieovereenkomst. Leidt de opzegging door de leverancier zonder de overeengekomen opzegtermijn in acht..
 •  
  In een vonnis van Rechtbank Rotterdam van 16 december 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:9298) ligt de vraag voor of een springkussen bij een attractiepark een opstal is in de zin van artikel 6:174..
 •  
  Een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 12 januari 2016 (ECLI:NL:GHSHE:2016:46) over de vraag of bij de koop van een woning wordt voldaan aan hetgeen kopers mochten verwachten. De kopers..
 •  
  Op grond van artikel 7:928 BW heeft een verzekeringnemer een mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst. Lid 1 van dit artikel zegt: “De verzekeringnemer is verplicht vóór het..
 •  
  Het Hof in Den Haag heeft op 2 februari 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:159) arrest gewezen in een kwestie over een motorfiets die tijdens een proefrit total loss was gereden. De dealer beroept..
 •  
  In een arrest van het Hof Den Haag van 2 februari 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:104) is geoordeeld over het aanvangstijdstip van de verjaringstermijn.Het ging in deze zaak om een auto die via..
 •  
  Of en, zo ja, onder welke voorwaarden een voor onbepaalde tijd aangegane duurovereenkomst opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op