JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Boetebeding in koopovereenkomst

Partijen kunnen in een te sluiten koopovereenkomst een prikkel tot nakoming opnemen in de vorm van een boetebeding. Voor het geval dat een bepaalde prestatie niet binnen een bepaalde termijn wordt verricht, kunnen partijen overeenkomen dat de niet-presterende partij een boete verschuldigd is.

Geregeld ontstaat er een discussie over de verschuldigdheid van een contractuele boete, waarbij het vaak aankomt op de uitleg van de gesloten overeenkomst. Zo ook in de zaak waarin de Rechtbank Noord-Nederland op 8 januari 2014 uitspraak heeft gedaan (ECLI:NL:RBNNE:2014:122).

In deze zaak diende de rechtbank de vraag te beantwoorden of een boetebeding haar werking had behouden nadat partijen de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdata van bouwkavels schriftelijk hadden gewijzigd. In die zaak hechtte de rechtbank er waarde aan, met de Haviltex-maatstaf in haar achterhoofd, dat er sprake was van twee professionele partijen en dat die partijen de afspraken omtrent het boetebeding gedetailleerd hadden vastgelegd. Om die reden achtte de rechtbank de taalkundige betekenis van de bewoordingen van het boetebeding van doorslaggevende betekenis. Nu de bepalingen van het boetebeding niet waren gewijzigd met het wijzigen van de leveringsdata, had het boetebeding haar werking behouden en kon er aanspraak worden gemaakt op een (omvangrijke) boete wegens te laat presteren.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen