JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Opzegging overeenkomst – schadevergoeding | advocaten contractenrecht

In het algemeen dient bij  de opzegging van een duurovereenkomst een redelijke termijn in acht te  worden genomen.

Indien dat niet plaatsvindt, levert dat een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) op en zal de opzeggende partij dientengevolge de door de opgezegde partij geleden schade moeten vergoeden.

Die schade kan – bijvoorbeeld – bestaan uit opbrengsten die de opgezegde partij is misgelopen als gevolg van het feit dat de overeenkomst is beëindigd zonder dat een opzegtermijn in acht is genomen en de gederfde opbrengsten over die opzegtermijn betreffen.

Indien de opgezegde partij investeringen heeft gedaan die niet worden gecompenseerd door de in acht te nemen opzegtermijn, brengen bovendien de eisen van de redelijkheid en billijkheid mee dat grond bestaat tot toekenning van een schadevergoeding (zie HR 21 juni 1991, NJ 1991, 742), met name indien de opzeggende partij heeft aangekoerst op een voor opgezegde partij volkomen onverwachte, abrupte, beëindiging van een duurzame en exclusieve samenwerkingsovereenkomst (zie Rechtbank Arnhem, 4 mei 2011, LJN: BQ5280; bron: www.rechtspraak.nl).

Hebt u omtrent opzegging van een overeenkomst verdere vragen of behoefte aan advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen