Oplevering bij aanneming van werk

Wanneer u een overeenkomst met een aannemer sluit, bijvoorbeeld voor de (ver)bouw van uw huis of het installeren van een badkamer, gelden daarvoor specifieke wettelijke regels. Het is van belang dat u zich daar als opdrachtgever goed van bewust bent, omdat u anders in een nadelige juridische positie terecht kunt komen.

Met name bij de oplevering van het werk gaat het nogal eens mis. Indien de aannemer het werk wil opleveren, is het van belang dat u het werk nauwkeurig controleert op gebreken, beschadigingen etc. en dat u geconstateerde gebreken / schade schriftelijk vastlegt in een opleveringsrapport. Doet u dat niet, wordt u geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard en komen gebreken die u had behoren te ontdekken voor uw rekening en risico.

In deze video zal op dit onderwerp worden ingegaan.