Executiegeschil

In een executiegeschil kan alleen de executie zelf voorwerp van geschil zijn, niet meer de hoofdzaak waarin vonnis is gewezen. Het vonnis geeft de executant de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging. Er kunnen geen inhoudelijke bezwaren tegen het vonnis meer worden aangevoerd. De rechter kan slechts staking van de executie bevelen als de executant misbruik van zijn executiebevoegdheid zou maken door de tenuitvoerlegging door te zetten (art. 3:13 BW)(zie HR 22 april 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4575, NJ 1984/145 m.nt. W.H. Heemskerk; HR 8 oktober 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1087, NJ 1994/508 m.nt. H.J. Snijders.) (bron:www.rechtspaak.nl)


Deel dit artikel