JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Partneralimentatie ingangsdatum. Geen terugbetaling

In deze kwestie staat ter beoordeling van het Gerechtshof het geschil tussen een man en een vrouw omtrent de ingangsdatum van de door de man aan de vrouw te betalen gewijzigde partneralimentatie.

De man heeft aan de vrouw in mei 2008 kenbaar gemaakt dat hij één maand later de partneralimentatie niet meer zal betalen. In ieder geval zal de man het bedrag drastisch verminderen omdat hij in deze laatstvermelde maand met pensioen zou gaan en derhalve zijn inkomen drastisch zou terugnemen.

De vrouw heeft vorenstaande bestreden, doch niet het feit dat de man in juni 2008 met pensioen zou gaan. Tijdens de zitting bij het Gerechtshof heeft de man echter verklaard te hebben gewacht met het indienen van het verzoekschrift tot wijziging van de partneralimentatie omdat hij dacht dat vanaf het moment van pensioenverevening de partneralimentatiekwestie ook afgerond zou zijn en dat partijen er samen wel uit zouden komen.

Het Gerechtshof overweegt wel dat de vrouw sinds mei 2008 op de hoogte was van het stopzetten/verlagen van de partneralimentatie door de man en dat zij zodoende te kunnen voorbereiden op de mogelijkheid dat het Gerechtshof de partneralimentatie met terugwerkende kracht zou wijzigen. Aan de andere kant overweegt het Gerechtshof dat de man te lang de mogelijkheden van onderhandelen heeft afgewacht en zodoende op een eerder tijdstip zijn verzoekschrift tot nihilstelling/verlaging van de partneralimentatie te kunnen indienen. Het Gerechtshof komt mede gelet op de drastische afname van het bedrag dat de man per maand aan alimentatie zou moeten betalen de beslissing te drastische om deze met terugwerkende kracht in te laten gaan. Het zou een te grote spreekwoordelijke klap zijn voor de vrouw. Mede gelet op het feit dat de man zijn verzoekschrift enige tijd op zich heeft laten wachten, heeft het Gerechtshof de terugwerkende kracht niet in laten gaan.

Vorenstaande had wellicht anders gelegen op het moment dat de man vooruitlopend op de vermindering van zijn inkomen door toekenning van het pensioen, een verzoekschrift had ingediend. Uitgaande van de motivering van het Gerechtshof zou dan de vrouw er dusdanig rekening mee hebben kunnen houden van ook dan de teruggang van partneralimentatie. Dat zou in het laatste geval wellicht wel met terugwerkende kracht vermindering van partneralimentatie hebben kunnen bewerkstelligen.

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde nog vragen hebben, danwel behoefte hebben aan direct advies, kunt u uiteraard contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030-2523520. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Bron: www.rechtspraak.nl

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen