Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Berekening kinderalimentatie

In dit filmpje wordt kort en bondig uiteengezet welke regels er sinds 1 januari 2013 gelden voor de berekening van de kinderalimentatie. Deze regels zijn sindsdien vereenvoudigd, waardoor meer met forfaitaire bedragen wordt gerekend en de draagkracht van de onderhoudsplichtigen gemakkelijker kan worden vastgesteld. Aan de orde komen de vaststelling van de behoefte van de minderjarige(n), de draagkracht van partijen en de eventueel in te wisselen zorgkorting.

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op