Aankoop van een tweedehands auto

Bij de aankoop van een tweedehands auto is het van belang om de staat van de auto goed te onderzoeken. Mocht zich na de aankoop namelijk een probleem met de auto voordoen, komt dat in beginsel voor uw rekening en risico. Het advies is om in dat geval zo snel mogelijk te klagen bij de verkoper en de verkoper zo nodig in gebreke te stellen.

Indien de verkoper niet bereid is om het probleem te verhelpen, zult u moeten aantonen dat de auto bij aflevering reeds gebrekkig was. Indien u de auto als consument van een professionele autohandelaar heeft gekocht, biedt de wet u in dat kader extra bescherming. Indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen 6 maanden na aflevering voordoet, wordt vermoed dat deze afwijking bij aflevering reeds aanwezig was. De verkoper moet dan het tegendeel aantonen.

In deze video zal op dit onderwerp worden ingegaan.