•  

  Asbest in een loods die wordt gebruikt als opslagruimte: is er sprake van een gebrek?

    In de zaak die door de rechtbank Overijssel per vonnis 29 maart 2017 is beoordeeld (gepubliceerd ECLI: NL: RBOVE: 2017: 1548) is aan de orde gekomen of de asbest die is vrijgekomen na het afbranden van de loods, heeft te gelden als een gebrek ten gevolge de..
 •  

  Non-conformiteit bij consumentenkoop

  Kan een verkoper je als consument zomaar wegsturen met het verhaal dat er geen garantie zit op je product dat je net hebt gekocht? Wanneer is een product nu precies ondeugdelijk?In deze video worden de hiervoor genoemde vragen besproken. Er wordt besproken hoe het nu..
 •  

  Geluidsoverlast een gebrek?

  Een gebrek is een staat of eigenschap  van het gehuurde die maakt dat de huurder niet het genot ervaart dat hij van een goed onderhouden zaak mag verwachten, zo volgt uit artikel 7:204 lid 2 BW. Dit betreft een objectieve norm. Derhalve wat mag een..
 •  

  Aandachtspunten bij ontslag op staande voet

  Alleen in uitzonderlijke gevallen is het voor een werkgever mogelijk om een werknemer op staande voet te ontslaan. Een werkgever kan een werknemer alleen op staande voet ontslaan in geval van een dringende reden in de zin van artikel 7:677 BW. Voorbeelden van een dringende..
 •  

  Huurbeëindiging 7:290 bedrijfsruimte uitvoerbaar bij voorraad verklaring!

  De beëindiging van een huurovereenkomst van 290 bedrijfsruimte (winkels, horeca gelegenheden) loopt via de rechtbank, tenzij partijen zelf onderling overeenstemming hebben bereikt over de beëindiging. In geval de rechtbank de huurder veroordeeld tot een ontruiming van het gehuurde, kan de huurder hoger beroep instellen.Juridisch kader De..
 •  

  Ontslag statutair bestuurder

  De ontslagbescherming van een statutair bestuurder is niet te vergelijken met de ontslagbescherming van een ‘gewone’ werknemer. Anders dan bij een werknemer geldt géén preventieve ontslagtoets, dan wil zeggen dat de rechter of UWV zich eerst moet buigen over een voorgenomen ontslag. Bij een statutair..
 •  

  Bemiddelings- en verhuurkosten verbod op het dienen van twee heren

  Volgens de wet (artikel 7:427 BW jo.7:417 BW) is een tweezijdige bemiddeling door een bemiddelaar alleen toegestaan als de inhoud van de tot stand te brengen overeenkomst zo nauwkeurig vast staat dat er geen strijd tussen de belangen van partijen kan ontstaan. Bij de totstandkoming..
 •  

  Aanvragen van faillissement

  Als schuldeiser heb je meerdere mogelijkheden ter beschikking om jouw vordering op de schuldenaar te verhalen. Is het verstandig om beslag te leggen? Is het beter om direct te procederen? Of zijn er betere alternatieven?In deze video wordt het aanvragen van het faillissement van jouw..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op