•  

  Buitengerechtelijke kosten

  Wettelijk is geregeld dat aan consument - schuldenaren veertien dagen dient te worden geboden om alsnog de vordering te voldoen, zonder dat incassokosten verschuldigd worden. De Hoge Raad heeft op 25 november 2016 preduciële vragen beantwoord over buitengerechtelijke kosten op de voet van artikel 6:96..
 •  

  Is een duurovereenkomst opzegbaar?

   Veelvuldig wordt aan advocaten van TEAM Advocaten de vraag voorgelegd of een overeenkomst opzegbaar is in die situatie dat daarover contractueel niets is bepaald en/of opgenomen. Veelal is sprake een duurovereenkomst, zijnde een overeenkomst die verbintenissen in het leven roept die blijven bestaan, terwijl..
 •  

  Asbest in een loods die wordt gebruikt als opslagruimte: is er sprake van een gebrek?

    In de zaak die door de rechtbank Overijssel per vonnis 29 maart 2017 is beoordeeld (gepubliceerd ECLI: NL: RBOVE: 2017: 1548) is aan de orde gekomen of de asbest die is vrijgekomen na het afbranden van de loods, heeft te gelden als een gebrek ten gevolge de..
 •  

  Non-conformiteit bij consumentenkoop

  Kan een verkoper je als consument zomaar wegsturen met het verhaal dat er geen garantie zit op je product dat je net hebt gekocht? Wanneer is een product nu precies ondeugdelijk?In deze video worden de hiervoor genoemde vragen besproken. Er wordt besproken hoe het nu..
 •  

  Geluidsoverlast een gebrek?

  Een gebrek is een staat of eigenschap  van het gehuurde die maakt dat de huurder niet het genot ervaart dat hij van een goed onderhouden zaak mag verwachten, zo volgt uit artikel 7:204 lid 2 BW. Dit betreft een objectieve norm. Derhalve wat mag een..
 •  

  Aandachtspunten bij ontslag op staande voet

  Alleen in uitzonderlijke gevallen is het voor een werkgever mogelijk om een werknemer op staande voet te ontslaan. Een werkgever kan een werknemer alleen op staande voet ontslaan in geval van een dringende reden in de zin van artikel 7:677 BW. Voorbeelden van een dringende..
 •  

  Huurbeëindiging 7:290 bedrijfsruimte uitvoerbaar bij voorraad verklaring!

  De beëindiging van een huurovereenkomst van 290 bedrijfsruimte (winkels, horeca gelegenheden) loopt via de rechtbank, tenzij partijen zelf onderling overeenstemming hebben bereikt over de beëindiging. In geval de rechtbank de huurder veroordeeld tot een ontruiming van het gehuurde, kan de huurder hoger beroep instellen.Juridisch kader De..
 •  

  Ontslag statutair bestuurder

  De ontslagbescherming van een statutair bestuurder is niet te vergelijken met de ontslagbescherming van een ‘gewone’ werknemer. Anders dan bij een werknemer geldt géén preventieve ontslagtoets, dan wil zeggen dat de rechter of UWV zich eerst moet buigen over een voorgenomen ontslag. Bij een statutair..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op