Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Overzicht Personen- en familierecht

 •  
  In dit filmpje wordt uitgelegd dat het mogelijk is om samen met een ander dan de juridische ouder, ouderlijk gezag over een minderjarige te verkrijgen. Uiteengezet wordt welke procedure daarbij..
 •  
  In dit filmpje wordt kort en bondig uiteengezet welke regels er sinds 1 januari 2013 gelden voor de berekening van de kinderalimentatie. Deze regels zijn sindsdien vereenvoudigd, waardoor meer met..
 •  
  Auteursrecht, persoonlijkheidsrechten architect, artikel 25 Auteurswet In een zaak van de Rechtbank Den Haag van 25 januari 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:555) kwam aan de orde of een voorgenomen verbouwing en herinrichting van het..
 •  
  Afwijzing verzoek tot uitbreiding omgangsregeling in strijd met artikel 8 EVRM De kwestie speelde in Polen. Een dove man (eveneens in zijn spraak beperkt) diende bij de rechtbank een verzoek tot..
 •  
  In deze zaak speelde bij het Hof de (juridische) discussie tussen voormalig samenlevers over de verdeling van de kosten van de gezamenlijke woning (waarvan zij ieder voor de helft onverdeelde..
 •  
  Als echtgenoten/samenlevers uit elkaar gaan, blijft meestal één van hen nog in de woning wonen, in afwachting van de verkoop van de woning aan een derde of de overname van..
 •  
  In een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 10 januari 2017 ECLI:NL:GHAMS:2017:57 stelde de man dat de lotsverbondenheid tussen hem en zijn ex-echtgenote verbroken was en dat om die reden..
 •  
  In artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek is opgenomen: Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud (partneralimentatie) te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in..
 •  
  Na een echtscheiding of verbreking van een samenleving is er vaak nog sprake van een ‘gemeenschap’. Een gemeenschap is, ingevolge artikel 3:166 Burgerlijk Wetboek, aanwezig wanneer een of meer goederen..
 •  
  In artikel 4:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek is opgenomen: Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt doordat hij goederen van de nalatenschap..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op