Ontslag statutair bestuurder

De ontslagbescherming van een statutair bestuurder is niet te vergelijken met de ontslagbescherming van een ‘gewone’ werknemer. Anders dan bij een werknemer geldt géén preventieve ontslagtoets, dan wil zeggen dat de rechter of UWV zich eerst moet buigen over een voorgenomen ontslag. Bij een statutair bestuurder, is het aan de aandeelhouders om te besluiten of een statutair bestuurder wordt geschorst of ontslagen. Hiertoe dient de bestuurder op een juiste wijze te worden opgeroepen voor een algemene vergadering van aandeelhouders. In deze vergadering dient de statutair bestuurder te worden gehoord over het voorgenomen ontslag en de redelijke grond die hieraan ten grondslag is gelegd. Indien een statutair bestuurder echter ziek is op het moment dat de uitnodiging voor de algemene vergadering van aandeelhouders op zijn mat valt en vervolgens ziek blijft, dan dient de vennootschap wel een gang naar de rechtbank te maken om het arbeidscontract te laten ontbinden.

Zeer belangrijk is dat alle formaliteiten in acht worden genomen en de onderliggende stukken, zoals bijvoorbeeld de statuten van de vennootschap, worden geraadpleegd. Het ontslagbesluit kan namelijk worden vernietigd, indien deze formaliteiten niet in acht zijn genomen. Het advies luidt dan ook om met een arbeidsrecht advocaat een stappenplan op te stellen aan de hand van de onderliggende stukken, zodat onnodige procedures worden voorkomen. Uiteraard zijn wij u in voorkomend geval graag van dienst.