Procesrecht


Het burgerlijk procesrecht omvat alle regels over gerechtelijke procedures. Daaronder vallen onder meer het aanhangig maken van een geschil, de wijze van procederen, de strategie, procestermijnen en de formele eisen aan processtukken.

In onze hoogstaande procespraktijk behandelen wij civielrechtelijke zaken bij rechtbanken en gerechtshoven, arbitrage en bindend advies. Dankzij jarenlange ervaring zijn onze advocaten gespecialiseerd in gerechtelijke procedures (bodemprocedures en kort gedingen) en arbitrageprocedures.

Heb jij als eisende partij baat bij een snel oordeel van de rechter en kun je niet wachten op de uitkomst van een bodemprocedure, dan kan een kort geding uitkomst bieden. Voor of tijdens een gerechtelijke procedure kan een schuldeiser beslag laten leggen op het vermogen van de schuldenaar.

TEAM Advocaten: (met) recht op je doel af.