Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Overzicht Contractenrecht

 •  
  Wanneer u een overeenkomst met een aannemer sluit, bijvoorbeeld voor de (ver)bouw van uw huis of het installeren van een badkamer, gelden daarvoor specifieke wettelijke regels. Het is van belang..
 •  
   Veelvuldig wordt aan advocaten van TEAM Advocaten de vraag voorgelegd of een overeenkomst opzegbaar is in die situatie dat daarover contractueel niets is bepaald en/of opgenomen. Veelal is sprake..
 •  
  Alleen in uitzonderlijke gevallen is het voor een werkgever mogelijk om een werknemer op staande voet te ontslaan. Een werkgever kan een werknemer alleen op staande voet ontslaan in geval..
 •  
  De ontslagbescherming van een statutair bestuurder is niet te vergelijken met de ontslagbescherming van een ‘gewone’ werknemer. Anders dan bij een werknemer geldt géén preventieve ontslagtoets, dan wil zeggen dat..
 •  
  De financiering is aldus verstrekt met het oog op de inrichting van het bedrijf (van de man) en niet op de exploitatie daarvan. In het verlengde hiervan is het Hof..
 •  
  Casus:Een vennootschap onder firma sluit een huurovereenkomst voor een winkelruimte. Na het sluiten van de overeenkomst treden de oorspronkelijke vennoten uit de VOF en wordt de vennootschap voortgezet door de..
 •  
  In een uitspraak van het Gerechtshof van Arnhem Leeuwarden van 5 april 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:2715) moest geoordeeld worden over de vraag of negen jaar na aankoop van een schip nog een..
 •  
  Een arrest van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 16 februari 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:2625) over een geschil over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden en de mogelijkheid het beding waarin de aansprakelijkheid is..
 •  
  In deze zaak is aan de rechtbank ter toetsing voorgelegd of partijen een bindende overeenkomst (van aanneming van werk) tot stand is gekomen. De aannemer had in deze zaak..
 •  
  Het Hof Den Haag (12 januari 2016 / NL:GHDHA:2016:20) heeft een arrest gewezen over de vraag of de notaris aansprakelijk is voor het niet in acht nemen van de..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op